Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 13 maj 2022

Färre exportföretag räknar med ökad orderingång

Knappt hälften av de svenska exportföretagen räknar med ökad exportorderingång det närmaste året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit. Det är en minskning jämfört med höstens höga resultat, då sex av tio trodde på ökande orderingång.

Det osäkra omvärldsläget till följd av kriget i Ukraina samt kvardröjande effekter av pandemin, framför allt hamnnedstängningar i Kina, påverkar de svenska exportföretagen negativt.

”Givet de utmaningar vi ser i form av inflation, ökade råvarupriser och logistikproblem är nedgången mindre än befarad. Det är viktigt eftersom nästan halva Sveriges BNP utgörs av exporten.”

Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit

Fem av tio, 48 procent, av de stora exportföretagen räknar med en ökad orderingång under det kommande året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). I höstas var motsvarande siffra 56 procent, en mycket hög nivå, vilket innebär att man nu ser en tydlig nedgång. Historiskt sett – Exportkreditbarometern har genomförts sedan 2013 – ligger resultatet över snittet.

”Efterfrågan på svenska exportvaror är fortfarande hög men produktionen begränsas på vissa håll av komponentbrist och störningar i leverantörskedjor – kvarvarande effekter av pandemin.”

Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit

När Exportkreditbarometern genomfördes i höstas trodde 5 procent av de stora exportföretagen att orderingången skulle minska under det kommande året. Nu har andelen som tror på minskade order ökat till 12 procent, vilket är i nivå med hösten 2020 under pandemin.

”Det osäkra omvärldsläget kan leda till att företag avvaktar med större investeringar. SEK kommer att jobba hårt för att driva exportföretagens gröna omställning framåt och finansiera projekt både i Sverige och utomlands.”

Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit

Grafen visar stora svenska exporterande företags förväntade exportorderingång 2013–2022.

Företagens förväntade exportorderingång de kommande 12 månaderna

Frågan som ställdes var: Väntas exportorderingången under de kommande 12 månaderna ha:

  • Ökat: 48 procent (56 procent i höstens mätning)
  • Varit oförändrad: 40 procent (39 procent i höstens mätning)
  • Minskat: 12 procent (5 procent i höstens mätning)

Sök