Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 10 november 2022

Fler exportföretag räknar med minskad orderingång

Vart fjärde exportföretag räknar med minskad exportorderingång det närmaste året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit. Det är en ökning jämfört med i våras då endast vart tionde företag trodde på minskad orderingång.

Ökade energipriser och den stigande inflationen slår hårt mot exportföretagen som spår en mörkare framtid. Redan före kriget i Ukraina brottades exportindustrin med kvarvarande effekter från pandemin som komponentbrist och logistikproblem – men efterfrågan var högre för ett halvår sedan jämfört med nu.

”Återhämtningen från pandemin är utraderad. Minskad orderingång hos exportföretagen kommer att få negativa effekter för både jobb och tillväxt eftersom nästan halva Sveriges BNP utgörs av export.”

Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit

Ungefär vart tredje (36 procent) av de stora exportföretagen, räknar med en ökad orderingång under det kommande året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). I våras var motsvarande siffra 48 procent, vilket innebär en tydlig nedgång.

När Exportkreditbarometern genomfördes i våras trodde ungefär vart tionde exportföretag (12 procent), att orderingången skulle minska under det kommande året. Nu har andelen ökat till vart fjärde (23 procent) vilket är det näst sämsta i Exportkreditbarometerns historia. Endast under pandemins utbrott, våren 2020, var resultatet sämre.

”Vi ser en ökad risk för att företag avvaktar med investeringar vilket kan få negativa effekter för den gröna omställningen. SEK kommer fortsätta jobba hårt för att driva exportföretagens omställning framåt och finansierar projekt både i Sverige och utomlands.”

Jens Hedar, chef för Kundrelationer på SEK

Företagens  förväntade exportorderingång de kommande 12 månaderna.

Frågan som ställdes var: Väntas exportorderingången under de kommande 12 månaderna ha:

  • Ökat: 36 procent (48 procent i vårens mätning)
  • Varit oförändrad: 41 procent (40 procent i vårens mätning)
  • Minskat: 23 procent (12 procent i vårens mätning)

 

 

Sök