Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 10 november 2021

Fortsatt stark tro på ökad orderingång hos exportföretagen

Drygt hälften av de svenska exportföretagen räknar med ökad exportorderingång det närmaste året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Det är en marginell nedgång jämfört med våras vilket visar att företagen tror på en fortsatt stark konjunktur. Endast fem procent tror på minskad orderingång.

”De stora exportföretagen förväntar sig en fortsatt stark efterfrågan de kommande 12 månaderna, vilket är mycket glädjande, framför allt mot bakgrund av de utmaningar vi ser i form av komponentbrist, fraktproblem och höga elpriser.”

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit

Drygt hälften, 56 procent, av de stora exportföretagen räknar med ökad orderingång under det kommande året, visar Exportkreditbarometern från SEK. I våras trodde något fler, 58 procent, på ökad exportorderingång. Historiskt sett är det mycket höga nivåer, även jämfört med hösten 2019 innan pandemin.

”Exportföretagen har en stark framtidstro vilket vi på SEK bland annat ser i ökande investeringar och förvärv. Nu är rätt tid att satsa. Det finns gott om kapital på marknaden och efterfrågan på gröna och hållbara lösningar har aldrig varit större. Det gynnar svenska företag som är världsledande på innovativa och klimatsmarta produkter.”

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit

Trots pandemins negativa effekter för världshandeln syns inga sura miner i förväntad orderingång. Komponentbrist och störningar i logistikkedjor kan ha en bromsande effekt, framför allt för svenska exportörer som är beroende av underleverantörer med tillverkning utomlands. Dock är andelen företag som tror på minskad export under det kommande året blott 5 procent, vilket är i nivå med vårens mätning.

”En förklaring till företagens starka optimism är en stark konjunktur, allt fler människor i världen får vaccin och samhällen öppnar upp. Folk kan återgå i arbete vilket ökar produktionen samtidigt som människor kan leva normalt och börja konsumera igen.”

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit

Exportkreditbarometern genomförs två gånger om året och mäter såväl stora exportföretags förväntningar på de kommande tolv månaderna som hur det gångna halvåret har sett ut. Höstens fullständiga rapport presenteras den 30 november.

Frågan som ställdes var: Väntas exportorderingången under de kommande 12 månaderna ha:

  • Ökat: 56 procent (58 procent i vårens mätning)
  • Varit oförändrad: 39 procent (38 procent i vårens mätning)
  • Minskat: 5 procent (4 procent i vårens mätning)

Om Exportkreditbarometern

Exportkreditbarometern har genomförts sedan 2013 och vänder sig exportföretag med en omsättning på minst 25 miljoner kronor. Cirka 200 exportföretag har svarat på undersökningen som genomfördes under perioden 1-29 oktober 2021.

 

 

Sök