Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 19 maj 2022

Fortsatt stort finansieringsbehov hos exportföretagen

Finansieringsbehovet har ökat för vart fjärde av Sveriges stora exportföretag de senaste sex månaderna, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Lika många räknar med ökat finansieringsbehov under de kommande 12 månaderna.

Vart fjärde av de stora exportföretagen, 25 procent, anger att finansieringsbehovet har ökat det senaste halvåret. Lika många räknar dessutom med ökat finansieringsbehov under det kommande året. Endast 8 procent tror att deras finansieringsbehov kommer att minska under perioden.

”Vi ser en fortsatt stark efterfrågan i marknaden. Många företag satsar dessutom på investeringar i grön omställning för att sänka sin energiförbrukning. Prisökningen av energi ger ytterligare kraft till omställningen. Det kan i sin tur innebära ett uppsving för gröna lån eller annan hållbar finansiering.”

Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit

Åtta av tio exportföretag anger att deras möjligheter att finansiera sig via bankmarknaden har varit oförändrad under de senaste sex månaderna. Däremot anger två tredjedelar, 67 procent, att det blivit dyrare.

”Exportföretagen har ett bra kassaflöde och god tillgång till finansiering från bankmarknaden, trots en högre prislapp. Höjda räntor gynnar bankerna vilket ökar incitamenten att låna ut.”Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit

Företagens finansieringsbehov de kommande 12 månaderna

Frågan som ställdes var: Väntas finansieringsbehovet under de kommande 12 månaderna ha:

  • Ökat: 26 procent (25 procent i höstens mätning)
  • Varit oförändrat: 66 procent (68 procent i höstens mätning)
  • Minskat: 8 procent (8 procent i höstens mätning)

Frågan som ställdes var: Väntas företagets möjligheter att finansiera sig via bankmarknaden under de kommande 12 månaderna ha:

  • Blivit bättre: 11 procent (4 procent i höstens mätning)
  • Oförändrat: 84 procent (95 procent i höstens mätning)
  • Blivit sämre: 5 procent (2 procent i höstens mätning)

 

 

 

Sök