Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 20 maj 2024

Grönt lån från SEK till Preem för ökad produktion av förnybara drivmedel

Svensk Exportkredit (SEK) finansierar Preems investering i omställning av raffinaderiet i Lysekil med en kreditfacilitet om 121 miljoner euro med grön garanti om 80 procent från Riksgälden. Syftet är att främja gröna industriinvesteringar och öka andelen förnybara bränslen.

Redan 2022 finansierade SEK Preems första investering för att ställa om produktionen mot förnybara bränslen. Denna ombyggnation förväntas stå färdig i år, med en förnybar produktionskapacitet om ca 1 miljon kubikmeter. För att öka omställningstakten ytterligare finansierar SEK nu Preems nästa investering, ICR Revamp, vilken möjliggör Preem att bli den största producenten i norra Europa av förnybart flygbränsle samt en av de största producenterna av förnybara drivmedel för vägtransporter.

­– Att minska växthusgasutsläppen är en av vår tids viktigaste utmaningar. SEK:s målsättning är att stödja industrins omställning, både i Sverige och globalt. Finansieringen av nästa steg i Preems ombyggnation är en del av denna målsättning och viktigt för att nå Sveriges högt satta klimatambitioner, säger Magnus Montan, vd på SEK.

Ombyggnationen av anläggningen vid raffinaderiet i Lysekil påbörjas 2024, planeras att stå klar 2027 och förväntas ge Preem ytterligare 1,2 miljoner kubikmeter förnybar produktionskapacitet. Samtidigt minskar Preem den fossila produktionskapaciteten med motsvarande mängd. Enligt Preems beräkningar kan investeringen minska utsläppen i användarled med 2-3 miljoner ton CO2e, samt 200 000 ton CO2e lokalt vid raffinaderiet i Lysekil.

– Preem genomför den största omställningen i företagets historia, och just nu pågår en rad avgörande projekt vid våra raffinaderier som ska ta oss till en klimatneutral verksamhet. Tack vare lånet kan vi säkra ett ökat utbud av hållbara biodrivmedel till flyg- och transportsektorn, säger Lina Stolpe, CFO på Preem.

Investeringen i ICR Revamp uppgår till 465 miljoner euro och kommer att finansieras dels av egna medel, dels av ett omställningslån om ca 240 miljoner euro från SEK och CACIB. Preem har även beviljats en s.k. kreditgaranti för gröna investeringar av Riksgälden om 80% av lånebeloppet. Preems investering uppfyller SEK:s gröna kriterier där investeringen motsvarar EU-taxonomin för grön ekonomisk verksamhet och har en tydlig koppling till omställning i och för Sverige.

Dokument

  1. Pressmeddelande

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök