Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 2 februari 2022

Lennart Jacobsen föreslås som ny ordförande till Svensk Exportkredit

Lars Linder-Aronson, ordförande för det statliga bolaget Svensk Exportkredit (SEK) avgår vid bolagsstämman i mars 2022, efter elva år på posten. Regeringskansliet förslår att Lennart Jacobsen väljs till ny ordförande.

Svensk Exportkredit är ett statligt bolag med uppdrag att finansiera svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska köpare.

Nomineringsprocessen för val av styrelseordförande följer svenska statens ägarpolicy där Regeringskansliet föreslår val av ordförande. Regeringskansliet föreslår att Lennart Jacobsen väljs till ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Motiveringen lyder ”Den föreslagna styrelseordföranden bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför aktieägaren föreslår val av ovannämnda person till styrelseordförande.”

”SEK har en viktig roll för svensk export och jobb inom industrin och för den gröna omställningen. Jacobsen har en gedigen finansiell bakgrund och erfarenhet som passar verksamheten mycket väl.”

Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister 

Lennart Jacobsen är utbildad civilingenjör i elektroteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han är ledamot i SEK:s styrelse sedan 24 mars 2021 och har tidigare varit Executive Vice President, Sverigechef och ansvarig för Retail Banking på Nordea Bank AB och nordisk vd för GE Capital Global Banking AB. För närvarande arbetar han med styrelseuppdrag, rådgivning och investeringar.

Ny ordförande beslutas på SEK:s bolagsstämma den 24 mars 2022. Fram till dess fortsätter Lars Linder-Aronson att leda styrelsearbetet, ett uppdrag han förtjänstfullt utfört sedan 2011.

Styrelsenomineringsprocessen inom Regeringskansliet koordineras av Näringsdepartementet. Kompetensbehovet analyseras utifrån bolagets verksamhet, situation och framtida utmaningar, styrelsens sammansättning samt genomförda styrelseutvärderingar.

SEK:s styrelse

Lars Linder-Aronson (ordf.)
Anna Brandt
Reinhold Geijer
Lennart Jacobsen
Hanna Lagercrantz
Hans Larsson
Eva Nilsagård

Mer information

Mer information om SEK:s styrelse finns på Styrelse | Svensk Exportkredit (sek.se)

Sök