Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 3 maj 2021

Magnus Montan ny vd för SEK

SEK:s styrelse har utnämnt Magnus Montan till ny vd för AB Svensk Exportkredit (SEK). Han har tidigare arbetat som nordisk chef för Business Banking på Nordea och haft flera internationella chefstjänster inom HSBC. Magnus Montan tillträder sin tjänst den 16 juli 2021 och efterträder Catrin Fransson.

Magnus Montan har en lång erfarenhet från internationell och nordisk bankverksamhet inom storbankerna Nordea och HSBC med stort fokus på företagsfinansiering och affärsutveckling. Han har tidigare varit nordisk chef för Business Banking på Nordea med ansvar för en organisation på 2500 medarbetare och en portfölj på över 500 000 företagskunder. Magnus har också haft flera chefspositioner inom HSBC, bland annat som regionchef för Global Trade & Receivables Finance i Latinamerika, chef för International Business i Kina och chef för International Business Strategy i Asien. Magnus Montan har en BSc. i Ekonomi från London School of Economics. Han är styrelseledamot i Nordea Hypotek och i Majblommans Riksförbund.

”Vi har sökt efter en person med starkt affärsfokus och en gedigen erfarenhet av den finansiella sektorn som kan fortsätta att stärka svenska exportföretag. Magnus är en erfaren och stark ledare med dokumenterad förmåga att engagera och inspirera människor och i att utveckla och transformera verksamheter.”

Lars Linder-Aronson, SEK:s ordförande

Magnus Montan har arbetat internationellt under en stor del av sin karriär och har en unik erfarenhet av att ha verkat och bott i många av Sveriges viktigaste exportmarknader i Asien, Latinamerika, Europa och Norden.

”SEK har ett viktigt och tydligt uppdrag för svenskt näringsliv och tillför stor samhällsnytta. Med bolagets goda renommé och kompetenta medarbetare ser jag fram emot att bidra till att stärka Sverige som exportnation och att göra SEK:s produkter tillgängliga för fler svenska företag. En viktig del i arbetet blir att stötta exportföretagens investeringar i klimatomställning så att de inte bara minskar sin egen klimatpåverkan utan även kan stärka sin konkurrenskraft internationellt.”

Magnus Montan, tillträdande vd

Magnus Montan tillträder som vd den 16 juli 2021. Fram till dess kvarstår Catrin Fransson i sin nuvarande roll som vd.

Sök