Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 15 november 2023

Minskad exportorderingång hos både stora och små bolag

Både stora och små svenska exportföretag upplever en minskning i orderingång under det senaste halvåret, visar SEK:s Exportkreditbarometer. Under kommande sex månader förväntar stora bolag ytterligare minskning, jämfört med i våras. Däremot tror hälften av de små bolagen på en liten ökning under det kommande året.

Trots att inflation och räntor inte har ökat i samma takt som tidigare slår det svaga konjunkturläget globalt igenom – exportorderingången bland svenska företag minskar rejält.

Endast drygt en fjärdedel (28 %) av exportörerna upplever att exportorderingången har förstärkts, jämfört med 45 procent i vårens mätning. Framåtblickande förväntar framför allt stora bolag en orderminskning, jämfört med i våras. Små bolag ser dock mer positivt på exportorderingången under kommande år, där hela 51 procent tror på en liten ökning kommande 12 månader.

”Den minskade orderingången är inget överraskande utan snarare har exporten tidigare överraskat med att fortsätta vara stark. Minskningen beror på en mängd faktorer som kan sammanfattas i ett svagt konjunkturläge.”

Jens Hedar, chef Kundrelationer Svensk Exportkredit

Postpandemieffekter i form av stora lager, störningar i leverantörskedjor och ändrade konsumtionsmönster kombinerat med ökade kostnader till följd av den höga inflationen, ett högt ränteläge och geopolitisk oro har lett till att många företag och stater avvaktar med eller till och med ställer in investeringar. Dessutom ser de samtidigt över sina kostnader och sin kapitalbindning.

”Att möjliggöra och stärka svensk export är avgörande för svensk ekonomis tillväxt, eftersom nästan halva Sveriges BNP utgörs av export. Här måste näringslivet och politiken samspela för att skapa bästa möjliga förutsättningar. SEK jobbar hårt för att stärka svensk export på en global marknad, för att driva företagens omställning och finansierar projekt både i Sverige och utomlands.”

Jens Hedar, chef Kundrelationer Svensk Exportkredit

Frågan som ställdes var: Hur upplever ni företagets exportorderingång? Har exportorderingången de senaste sex månaderna:

  • Ökat 28 procent (45 procent i vårens mätning)
  • Varit oförändrad 45 procent (44 procent i vårens mätning)
  • Minskat 27 procent (11 procent i vårens mätning)

 

Sök