Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 13 november 2020

Ny undersökning från Svensk Exportkredit: Åtta av tio stora exportföretag satsar på grön omställning

Coronakrisen har satt fart på företagens gröna omställning. Åtta av tio svenska exportföretag planerar att göra investeringar för att minska sin klimatpåverkan de närmaste tre åren. Det visar en undersökning som Svensk Exportkredit genomfört bland landets största exportföretag.

Catrin Fransson, vd på SEK

”De stora svenska exportföretagen vill ställa om till fossilfritt, vilket är en förutsättning för att Sverige ska lyckas med sitt åtagande i Parisavtalet. Att företagen hittar finansiering kommer att vara en viktig pusselbit för att de ska kunna investera i en hållbar framtid.”

Catrin Fransson, vd på SEK

Undersökningen omfattar 101 av Sveriges största exportföretag, med en årsomsättning på minst 200 miljoner kronor. Nästan åtta av tio företag, 77 procent, anger att de inom en treårsperiod planerar att göra investeringar för att ställa om i syfte att minska sin klimatpåverkan. Av dessa uppger 54 procent att de behöver finansiering till investeringarna.

”Genom att satsa på en grön omställning kan Sverige stå ännu starkare när coronakrisen är över. Om exportindustrin ställer om till en cirkulär ekonomi kan den bli en motor för nya innovationer och affärsmöjligheter, vilket hjälper Sverige att bli en modern exportnation även i framtiden.”

Catrin Fransson, vd på SEK

Svensk Exportkredit är ett statligt bolag som finansierar exportföretag, deras underleverantörer och internationella köpare av svenska varor och tjänster. Om Sverige ska nå sitt mål om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045 krävs stora investeringar, inte minst när det gäller att ställa om industrisektorn. För att återstarta svensk ekonomi efter coronapandemin satsar Svensk Exportkredit därför på att finansiera industrins klimatomställning inom energi, transport, sjöfart och smarta städer.

Om undersökningen

Totalt 101 exportföretag med en årsomsättning på minst 200 miljoner kronor har svarat på undersökningen, som genomfördes i september-oktober.

Frågan som ställdes löd: ”Planerar ni att göra investeringar för omställning i er verksamhet i syfte att minska er klimatpåverkan de närmaste tre åren?”

77 procent svarade ”ja”
8 procent svarade ”nej”
15 procent svarade ”vet ej”.

Företagen fick även svara på frågan: ”Kommer ni behöva extern finansiering för de investeringarna?”

54 procent svarade ”ja, troligen”
30 procent svarade ”nej, troligen inte”
16 procent svarade ”vet ej”.

 

 

Sök