Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 12 maj 2023

Ökad optimism bland svenska exportbolag

44 procent av de svenska exportföretagen räknar med ökad efterfrågan på svensk export under det kommande året och bara 11 procent räknar med minskad orderingång, enligt Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). En markant förändring jämfört med höstens mätning, då bara 36 procent av företagen trodde på ökad orderingång och 23 procent trodde på minskad orderingång.

”Nästan hälften av Sveriges BNP består av export och det är oerhört glädjande att framtidstron bland svenska exportörer börjar återvända. Sverige är, trots vår storlek och den globala situationen, fortfarande en stark exportnation med mycket att bidra med internationellt, samtidigt som ökad exportorderingång också bidrar till tillväxt och jobb här i Sverige”.

Jens Hedar, chef för kundrelationer på SEK

Stigande inflation, höjda räntor, en bromsad ekonomi och större krav på lokal produktion skapar tuffa villkor för företag som vill exportera. Men efter höstens nedgång är svenska exportörers tro på ökad orderingång tillbaka och enligt Exportkreditbarometerns delundersökning räknar nu 44 procent med en ökning under det kommande året. I höstas var motsvarande siffra endast 36 procent. När Exportkreditbarometern genomfördes i höstas trodde dessutom 23 procent att orderingången skulle minska, en siffra som sjunkit med drygt hälften i vårens mätning till 11 procent. En möjlig förklaring till de positiva förväntningarna kan vara att de bistraste prognoserna från i höstas inte har slagit in.

”Sverige ligger i framkant när det gäller tekniska lösningar som kan bidra till att motverka klimatförändringar på global nivå och det är oerhört glädjande att tron på efterfrågan på svenska exportprodukter ökat. Det innebär sannolikt att fler företag kommer att våga gå vidare med viktiga investeringar och det är glädjande att kunna möjliggöra dessa genom stabil och långsiktig finansiering, i synnerhet i tider av osäkerhet”.

Jens Hedar, chef för kundrelationer på SEK

Företagens förväntade exportorderingång de kommande 12 månaderna

Frågan som ställdes var: Väntas exportorderingången under de kommande 12 månaderna ha:

  • Ökat: 44 procent (36 procent i höstens mätning)
  • Varit oförändrad: 44 procent (41 procent i höstens mätning)
  • Minskat: 11 procent (23 procent i höstens mätning)

Sök