Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 8 maj 2024

Penningpolitiska lättnader och i kölvattnet av Nato-inträdet: Exportbolagen spår ljusare framtid

Vårens Exportkreditbarometer från Svensk Exportkredit (SEK) visar att hälften av de svenska exportbolagen tror på ökad orderingång det kommande året. Hägrande räntesänkningar, Nato-inträdet och en fortsatt svag krona kan vara bidragande orsaker till den positiva framtidssynen, ökande geopolitiska spänningar till trots.

Trots Rysslands fortsatta invasionskrig i Ukraina, krig mellan Israel och Hamas och ökande geopolitiska spänningar i Mellanöstern visar vårens rykande färska undersökning att fler svenska exportbolag tror på ökad orderingång de kommande tolv månaderna. Resultatet indikerar en tydlig attitydskillnad jämfört med i höstas, då orderingången de tidigare 6 månaderna hade minskat för exportbolagen och fler av de stora bolagen räknade med ytterligare minskningar framåt.
– Penningpolitiska lättnader som för med sig sjunkande finansieringskostnader och därmed exempelvis lägre kostnader för lager och produktion uppfattas positivt av företagen, säger Maria Simonson, tf. chef Kundrelationer hos SEK.
I undersökningen våren 2023 angav drygt 4 av 10 (44%) av exportföretagen att de trodde på ökad exportorderingång under det kommande året, medan 1 av 10 (11%) räknade med att orderingången skulle minska. Våren 2024 är dock företagen mer positiva. Hälften (50%) av exportbolagen förutspår ökad orderingång det kommande halvåret och endast 9 % tror på en minskning.
De större exportbolagen är mest positiva. I mätningen så sent som för ett halvår sedan, hösten 2023, var de mer benägna att tro på en minskad orderingång de kommande tolv månaderna. Här syns en tydlig vändning. Nato-inträdet, vilket medför affärsmöjligheter för både stora och små svenska exportbolag, tillsammans med den fortsatt svaga kronan, kan vara bidragande orsaker till den återvändande optimismen.
– Sverige ligger i framkant när det kommer till teknisk utveckling inom både industri och försvar och sannolikt medför Sveriges Nato-inträde ökade exportmöjligheter, säger Maria Simonson.

Om Exportkreditbarometern
Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK) är en temperaturmätare på svensk exportindustri och genomförs vår och höst sedan 2013. Undersökningen vänder sig till exportföretag med en omsättning på minst 25 miljoner kronor och en exportandel på minst 50 % och tittar bland annat på exportföretagens finansiella situation, exportorderingång, sysselsättningsplaner samt synen på ränte- och kronläget.

Om Svensk Exportkredit
Svensk Exportkredit (SEK) är ett kommersiellt drivet statligt bolag som finansierar exportföretag, deras underleverantörer och internationella köpare av svenska varor och tjänster. Finansiering från SEK ger företagen möjlighet att växa och bidrar till jobb och tillväxt i Sverige. SEK finansierar även industrins omställning för att minska klimatpåverkan i Sverige.

Sök