Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 27 april 2022

Rysslands invasion av Ukraina har begränsad ekonomisk effekt på svenska exportföretag

Svenska företag exporterade varor till ett värde av 182,8 miljarder kronor under mars, en ökning med 27 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under första kvartalet uppgick värdet för den svenska exporten till 475,3 miljarder kronor, en ökning med 24 procent. Det visar statistik från SCB som analyserats av Svensk Exportkredit (SEK).

”Efterfrågan på svenska exportvaror är hög men tillväxten hämmas av kriget och sanktionerna mot Ryssland samt de sekundära effekterna kriget får på leverantörskedjor och världshandeln.”

Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit

Rysslands invasion av Ukraina har skapat ett stort humanitärt lidande, flyktingströmmar och geopolitisk oro. Den direkta ekonomiska effekten på Sverige är begränsad men svensk exportnäring påverkas genom ökade energipriser, ökad inflation, en turbulent kapitalmarknad och komponentbrist.

”Vi ser redan hur svenska företag med verksamhet i Ryssland gör stora nedskrivningar och lämnar den ryska marknaden. Vår bedömning är dock att effekten är begränsad givet att bolagen är finansiellt starka. Men osäkerheten om framtiden är hög och sanktionerna kan bli långvariga vilket kan ge större negativa effekter på längre sikt.”

Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit

Den svenska exporten av varor ökade med 24 procent under första kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan. Under perioden januari–mars exporterade svenska företag varor till ett värde av 475,3 miljarder kronor.

”Svenska exportföretag är fenomenala på att hantera störningar i marknaden, det framgick inte minst under pandemin. Men politiska konflikter är svårare att hantera och riskerna svårare att bedöma, vilket gör att handelspolitiska mönster kommer att följa säkerhetspolitiska, i högre utsträckning än vi sett tidigare.”

Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit

 

Sök