Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 17 maj 2021

SEK finansierar Björnberget – en av Europas största vindkraftparker på land

Svensk Exportkredit (SEK) har som enda nordiska aktör, finansierat en av Europas största vindkraftparker på land, Björnberget. Parken kommer att bestå av 60 vindkraftverk i Ånge, 10 mil väster om Sundsvall och planeras vara i drift 2023.

Vindkraftverk vintertid

Det är RES Group som hanterar både byggnationen och vindkraftsparkens kommersiella och tekniska drift när den är färdigbyggd. Till sin hjälp har de anlitat PEAB och Stenger & Ibsen för infrastruktur och anläggningsarbete. Majoriteten av vindturbinerna kommer att resas på SCA:s mark och planeras vara i drift under första halvan av 2023.

Vindkraftparken i Ånge kommer bestå av 60 stycken kraftfulla 6.2 MW turbiner av den senaste generationen från Siemens Gamesa. Med en kapacitet på 372 MW kommer vindkraftparken att kunna försörja ungefär 300 000 hushåll.

”Att vi nu har finansiering för vårt storskaliga projekt i Sverige är ännu en milstolpe för Enlight i att bli en ledande global aktör inom förnybar energi. Vi ser en stor efterfrågan på grön energi och hållbarhetsrelaterade investeringar. Därför tror vi att Enlight och våra projekt kommer att fortsätta fungera som en utmärkt investeringsplattform för den här typen av investeringar. Vi vill tacka KFW, DekaBank och SEK, tre av de ledande europeiska långivarna, för deras förtroende för projektet och vårt samarbete med fonden Prime Green Energy Infrastructure Fund.”

Gilad Yavetz, vd för och medgrundare till Enlight

SEK har tillsammans med de två bankerna KfW IPEX-Bank och DekaBank, tillhandahållit lånefaciliteter om totalt EUR 300 miljoner med löptider på 18 år. Låntagare är Björnberget vindkraftpark och ägare av projektet är Enlight Renewable Energy och Prime Green Energy Infrastructure Fund.

”Affären är helt i linje med vår ambition att finansiera grön omställning i Sverige. Vi har lång erfarenhet av att finansiera förnybar energi internationellt vilket ofta kräver långfristig finansiering och en förståelse för att hantera projektrisker. Nu utnyttjar vi den kunskapen för svenska projekt.”

Birgitta Lindström Kruk, chef för Export- och projektfinansiering på Svensk Exportkredit

Sök