Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 23 januari 2024

SEK finansierar H2 Green Steels nya stålverk i Boden

Svensk Exportkredit (SEK) har ingått avtal med H2 Green Steel om finansiering av nya stålfabriken i Boden. Tillsammans med andra europeiska banker uppgår kreditfaciliteten till totalt 3,5 miljarder euro. Syftet är att främja gröna industriinvesteringar och minska koldioxidutsläppen.

Stålindustrin är en av världens största utsläppare av koldioxid och står för ungefär 8 procent av de globala koldioxidutsläppen. H2 Green Steel har börjat bygga ett nytt helt integrerat, digitaliserat och automatiserat stålverk i Boden i syfte att producera grönt stål. Produktionsanläggningens geografiska placering innebär närhet till både högkvalitativ järnmalm och förnybar energi genererad av vatten- och vindkraft. Målet med projektet är att minska upp till 95 procent av koldioxidutsläppen jämfört med traditionell ståltillverkning.

”Utfasningen av fossila bränslen inom stålindustrin kommer att spela en nyckelroll för att uppnå de globala målen för minskade koldioxidutsläpp. SEK vill stödja exportindustrins omställning och det är ett av skälen till att vi finansierar H2 Green Steels stålverk i Boden.”

Magnus Montan, vd på SEK

”SEK har sedan en tid tillbaka en utökad satsning på projektfinansiering i syfte att stötta svensk export såväl som den gröna omställningen i Sverige. Finansieringen av H2 Greens Steels stålverk i Boden är en banbrytande affär och visar hur SEK kan vara en kraft i den gröna omställningen.”

Martin Johansson, affärsansvarig på SEK

SEK har tillsammans med BNP Paribas, ING, UniCredit, Societe Generale, KfW IPEX-Bank och ett antal andra banker undertecknat låneavtal för finansieringen av H2 Green Steels stålverk i Boden. Projektet backas med garantier från Euler Hermes och Riksgälden med garantinivåer mellan 80-95 procent.

”SEK har lång erfarenhet av att finansiera stora projekt utomlands inom förnybar energi och infrastruktur och det drar vi nytta av när vi bidrar till omställning i Sverige. Det är ofta projekt som kräver långfristig finansiering och en förmåga att hantera projektrisker och gedigna hållbarhetsanalyser. Däri ligger vår expertis.”

Magnus Montan, vd på SEK

Sök