Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 24 januari 2024

SEK finansierar Northvolt Ett

SEK (AB Svensk Exportkredit) har ingått avtal med Northvolt om finansiering av fabriken Northvolt Ett i Skellefteå. Kreditfaciliteten uppgår till 5 miljarder USD där SEK finansierar 240 miljoner USD som en av flera Senior Mandated Lead Arrangers.

Vägtransportbranschen står för 11 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Om Parisavtalets mål ska uppnås måste utsläppen som orsakas av människor minskas med 45 procent till 2030. Omställningen av transportindustrin är i full gång, där elektrifiering av fordonsflottorna är ett avgörande steg.

”SEK vill vara en drivande kraft i klimatomställningen och bidra i finansieringen av branscher som ställer om. Northvolt är en ny kund för SEK och kommer att bli en av Sveriges framtida stora exportörer. Northvolts satsning skapar också kringinvesteringar från ytterligare aktörer i batterivärdekedjan och kommer att stärka Sveriges och Europas konkurrenskraft.”

Magnus Montan, vd SEK

Northvolt är en av de ledande aktörerna i Europas batterivärdekedja. I fabriken Northvolt Ett, deras största satsning, produceras världens grönaste batteri. Tillverkningen sker med grön el och med en hållbar mineralvärdekedja. Lånen skall finansiera expansionen i Skellefteå, där nuvarande kapacitet på 16 GWh i flera steg skall expanderas upp till 60 GWh. I finansieringen ingår även bolagets återvinningsanläggning Revolt Ett.

”Vi är både imponerade och tacksamma över det professionella samarbete vi haft med Svensk Exportkredit i den här processen. Deras insats har varit avgörande i en finansieringsstruktur som inte bara möjliggör vårt fortsatta byggande av en cirkulär gigafabrik, utan också skapar en modell för andra gröna projekt, inklusive vår egen expansion i Europa och Nordamerika.”

Alexander Hartman, CFO Northvolt

Northvolt har ett väl genomarbetat hållbarhetsarbete och strävar i så stor utsträckning som möjligt efter lokal eller regional materialanskaffning. Bolaget är även ledande i återvinning vilket gör deras modell mer cirkulär än andra aktörer på marknaden. SEK:s utlåning kommer att bli grönklassad. Genom att stötta Northvolts affär är SEK en bidragande kraft i Sveriges och Europas gröna omställning.

”Northvolts modell, med en unik vertikal integrering av en storskalig batteritillverkningsprocess som även inkluderar återvinning är mycket tilltalande. En ny hållbar industri skalar nu upp i Sverige och batteriefterfrågan väntas vara väldigt stor framöver. Vi har nu en svensk aktör i främsta ledet och vi hoppas få följa med bolaget vidare ut i världen i nya satsningar.”

Per Edlundh, affärsansvarig projektfinansiering hos SEK

Sök