Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 26 oktober 2020

SEK finansierar solkraft i Angola

Hitachi ABB Power Grids och en rad andra svenska företag bidrar med utrustning till solkraftparker i Angola, som vill öka andelen hållbar energi i landet. Svensk Exportkredit (SEK) finansierar affären, som är garanterad av Exportkreditnämnden och arrangeras av ING Bank, med en exportkredit på 560 miljoner euro.

Angola är idag till stor del beroende av fossila bränslen för att generera el. Det gör att Angolas energimyndighet vill öka andelen hållbar energi i landet och ställa om till bland annat solkraft. Storstäderna är kopplade till det nationella kraftnätet men ute på landsbygden är det vanligt med dieselaggregat som förser byn med el.

”Ett projekt av den här storleken bidrar inte bara till elförsörjningen i landet utan gör även skillnad för lokalsamhällen på sju orter, till exempel för skolor och hushåll, när solpaneler byggs. Dessutom är kostnaden för solenergi lägre än för diesel vilket gör investering fördelaktig för landet på lång sikt.”

Carlo Amado, Business Development Director på MCA Group

Affärsprojektet är ett lyckat resultat av ett gott samarbete mellan många olika parter inom Team Sweden, inte minst svenska ambassaden i Luanda, ING Bank, det amerikanska bolaget Sun Afrika som arbetar med förnybar energi och utvecklat projektet samt byggentreprenören MCA och svenska företag.

”Det här projektet är ett utmärkt exempel på hur Team Sweden kan hjälpa svenska företag att hitta och vinna intressanta exportaffärer utomlands. Hitachi ABB Power Grids och Elof Hanssons roll och engagemang har varit avgörande för att kunna sätta svensk flagg på projektet.”

Maria Hultén, affärsansvarig på SEK

Stor andel svenskt intresse

Hitachi ABB Power Grids i Sverige var i ett tidigt stadie involverad i projektet. För att SEK skulle kunna vara med och finansiera hela projektet, behövde dock den svenska andelen av innehållet i projektet öka. Därför kopplades det svenska handelshuset Elof Hansson International in och MCA och Sun Africa att koordinera och identifiera kontakter med fler svenska företag.

”Vi ser idag ett projekt med en stor andel svenska leverantörer från olika sektorer, alltifrån transformatorstationer och stålställningarna under solpanelerna till säkerhetsutrustning och möbler. Hitachi ABB Power Grids är den största svenska leverantören i projektet och står för hälften och den resterande delen står ett antal mindre företag för via samarbetet med Elof Hansson International,” säger Maria Hultén, affärsansvarig på SEK.

Finansiering med lång löptid

Finansieringen från SEK omfattar sju olika solpanelsprojekt, två lite större nära huvudstaden Luanda och fem mindre ute på landsbygden. Den totala kapaciteten är 370 megawatt och gör en enorm skillnad för elförsörjningen i landet. Lånen har en lång löptid (18 år) och byggtiden beräknas ta två år. Finansieringen och dialogen med låntagaren Ministry of Economy and Finance i Angola har arrangerats av ING Bank i Nederländerna som även är agent för affären.

Sök