Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 26 januari 2022

SEK kommenterar Sveriges utrikeshandel: Exporten är dragloket i svensk ekonomi

Svenska företag exporterade varor till ett värde av 147,3 miljarder kronor under december, en ökning med 23 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under 2021 uppgick värdet för den svenska exporten till 1 627,9 miljarder kronor, en ökning med 14 procent. Det visar statistik från SCB som analyserats av Svensk Exportkredit (SEK).

SEK som finansierar svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder konstaterar att exportindustrin gått starkt under 2021.

”De svenska bolagen är väldigt starka och har med stor framgång visat att de kan hantera alla de störningar som råder på marknaden.”

Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit

Den svenska exporten av varor ökade med 14 procent under 2021, jämfört med året innan. Under 2021 exporterade svenska företag varor till ett värde av 1 627,9 miljarder kronor. Framåtblickande är situationen mer osäker. Geopolitiska risker i Östeuropa i kombination med restriktioner till följd av pandemin kan ge följdeffekter för exportindustrin och påverka utrikeshandeln negativt.

”Efterfrågan på svenska exportvaror är fortfarande hög men tillväxten kan hämmas av hög inflation, bred smittspridning och säkerhetspolitiska spänningar mellan Ryssland och Ukraina. Exporten är dragloket i svensk ekonomi och sysselsätter omkring 1,5 miljoner människor och därför är den osäkerhet som nu råder på marknaden oroande.”

Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit

 

Sök