Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 31 januari 2019

SEK:s bokslutskommuniké 2018 – Stark svensk export trots tecken på konjunkturavmattning

Svensk export uppvisar en positiv utveckling trots tecken på konjunkturell avmattning. Exportföretagens finansiella situation är stark, orderingångarna höga och tillgången till finansiering på bank- och kapitalmarknaderna goda. SEK:s nyutlåning under 2018 var lägre än under föregående år, även om antalet kunder ökade.

Den framtida tillväxten och sysselsättningen i Sverige förväntas komma från små och medelstora företag. SEK:s ambition är att attrahera fler kunder, framför allt medelstora företag, och bredda affärerna med befintliga kunder.

”Vi har ökat kundfokus och flyttat kundverksamheten närmare företagsledningen. Vi har lyckats väl i det arbetet, idag har vi fler kunder än någonsin.”

Catrin Fransson, vd för SEK

Rörelseresultatet för 2018 uppgick till Skr 852 miljoner, vilket var lägre jämfört med samma period föregående år. Även räntenettot var lägre jämfört med föregående år och uppgick till Skr 1 442 miljoner. Räntenettot påverkades negativt bland annat av den högre resolutionsavgiften som SEK under 2018 betalade till Riksgälden, samt högre genomsnittliga upplåningskostnader.

Resultat januari-december 2018 (jämfört med januari-december 2017)

  • Nyutlåningen uppgick till Skr 57,0 miljarder (89,3)
  • Räntenettot uppgick till Skr 1 442 miljoner (1 683)
  • Rörelseresultatet uppgick till Skr 852 miljoner (1 007)
  • Nettoresultatet uppgick till Skr 648 miljoner (772)
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 3,6 procent (4,5)
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till Skr 162 (193)
  • Totala kapitalrelationen uppgick till 20,1 procent (23,0)

Dokument

  1. Bokslutskommuniké 2018

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök