Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 15 juli 2022

SEK:s delårsrapport januari-juni 2022: SEK:s roll stärks i tider av ekonomisk oro

Rysslands krig i Ukraina skapar stor osäkerhet och försämrade makroekonomiska utsikter. I tider av ekonomisk oro söker låntagare stabila och långsiktiga finansiärer vilket stärker SEK:s affär. Andra kvartalet resulterade i såväl hög nyutlåning som starkt räntenetto. Dessutom lånade SEK upp 700 miljoner euro i grön obligation.

Nyutlåningen för andra kvartalet 2022 uppgick till Skr 45,4 miljarder vilket var högre jämfört med samma period föregående år (23,2). Trots att den nya riskskatten gav en negativ effekt om Skr 27 miljoner på räntenettot under det andra kvartalet ökar ändå räntenettot med 8 procent jämfört med motsvarande period 2021.

Vi har haft hög efterfrågan på såväl rörelsefinansiering från svenska exportföretag som på exportkrediter från utländska köpare.

Magnus Montan, vd på SEK

Under det andra kvartalet når bolaget en lönsamhet på 3,3 procent och ett nettoresultat på Skr 171 miljoner. Det lägre nettoresultatet förklaras av orealiserade värderingseffekter vilka påverkar nettoresultatet av finansiella transaktioner negativt.

När det stormar synliggörs SEK:s roll, då vill låntagare ha stabila och långsiktiga finansiärer. Vårt uppdrag är att säkra finansiering för svensk exportnäring även under ökad osäkerhet och volatila kapitalmarknader.

Magnus Montan, vd för SEK

I juni gjorde SEK en publik emission i euro, en 5-årig grön fastförräntad obligation på 700 miljoner. Obligationen emitterades under bolagets nya ramverk för hållbara obligationer som är ett paraplyramverk för gröna, sociala och hållbara obligationer med koppling till FN:s globala hållbarhetsmål.

SEK är starkt kapitaliserade och har en mycket god likviditetssituation. Bolaget står redo att fortsatt möta svensk exportnärings finansieringsbehov.

Resultat januari-juni 2022 (jämfört med januari-juni 2021)

• Nyutlåning Skr 69,8 miljarder (38,1)
• Räntenetto Skr 990 miljoner (953)
• Rörelseresultat Skr 361 miljoner (603)
• Nettoresultat Skr 287 miljoner (479)
• Grön nyutlåning Skr 6,4 miljarder (-)
• Grön nyupplåning Skr 9,0 miljarder (4,0)
• Avkastning på eget kapital efter skatt 2,8 procent (4,8)
• Total kapitalrelation 19,7 procent (12/2021: 21,6)
• Resultat per aktie före och efter utspädning Skr 72 (120)

Delårsrapport januari–juni 2022

  1. Delårsrapport januari–juni 2022

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök