Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 26 april 2022

SEK:s delårsrapport januari–mars 2022: Hög efterfrågan på exportkrediter

Kvartalet präglas i hög utsträckning av Rysslands invasion av Ukraina vilken skapar ett stort humanitärt lidande, flyktingströmmar och geopolitisk oro. Den direkta ekonomiska effekten av kriget på Sverige och SEK är begränsad men svensk exportnäring påverkas genom ökade energipriser, komponentbrist och kraftigt stigande inflation.

Vi når en hög nyutlåning under årets första kvartal, Skr 24,4 miljarder, betydligt högre jämfört med samma period föregående år Skr 14,9 miljarder, till största del drivet av en hög efterfrågan på exportkrediter till utländska köpare av svenska varor.

Räntenettot är starkt och uppgår till Skr 485 miljoner där riskskatten ger en negativ effekt om Skr 27 miljoner. Räntenettot är ändå i linje med samma period föregående år då riskskatten ännu inte var införd. Rörelseresultatet för perioden uppgår till Skr 148 miljoner vilket är betydligt lägre jämfört med samma period föregående år (291) och nettoresultatet uppgår till Skr 116 miljoner (231). Det lägre resultatet förklaras av orealiserade värderingseffekter av derivat och likviditetstillgångar vilka påverkar nettoresultat av finansiella transaktioner negativt.

”Vi når en hög nyutlåningsvolym vilket framför allt beror på hög efterfrågan på exportkrediter. Vi har bland annat finansierat en stor mödravårdsavdelning på ett sjukhus i Ghana. Finansieringen är ett resultat av Team Swedens satsning på EPC-affärer (Engineering, Procurement and Construction) som, i det här fallet, lett till att ett 40-tal svenska exportörer kommer att kontrakteras. Resultatet tyngs dock av ett negativt nettoresultat av finansiella transaktioner.”

Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit

Resultat januari-mars 2022 (jämfört med januari–mars 2021)

 • Nyutlåning Skr 24,4 miljarder (14,9)
 • Räntenetto Skr 485 miljoner (485)
 • Rörelseresultat Skr 148 miljoner (291)
 • Nettoresultat Skr 116 miljoner (231)
 • Grön nyutlåning Skr 0,9 miljarder (-)
 • Grön nyupplåning Skr 1,5 miljarder (2,4)
 • Avkastning på eget kapital efter skatt 2,3 procent (4,6)
 • Totala kapitalrelationen 21,2 procent (12/2021: 21,6)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning Skr 29 (58)

Delårsrapport januari–mars 2022

 1. Delårsrapport januari–mars 2022

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök