Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 23 april 2024

SEK:s delårsrapport januari-mars 2024: Starkt räntenetto och hög aktivitet

SEK inleder året med fortsatt starkt räntenetto. Nettoresultatet påverkas dock negativt till följd av förhöjda kreditförluster under kvartalet. Nyutlåningen för perioden uppgår till Skr 14,1 miljarder, vilket är mer än för samma period under föregående år (Skr 13,8 miljarder).

Första kvartalet har fortsatt präglats av stor geopolitisk oro vilket påverkar företagens investeringsvilja. Dock syns flera ljuspunkter i ekonomin med en fortsatt avtagande inflation och hög sannolikhet för räntesänkningar framåt sommaren. SEK ser liksom under 2023 dock fortsatt en viss avvaktan från kunder som även framöver är påverkade av det osäkra omvärldsläget och därför skjuter upp investeringsbeslut.
— Många kunder har dragit nytta av en aktiv kapitalmarknad, vilket påverkar både prissättning och efterfrågan på krediter i bankmarknaden. Vi har dock haft en mycket hög aktivitetsnivå under det gångna kvartalet vilket bidrar till att affärsflödet framöver ser positivt ut, säger Magnus Montan, vd för SEK.

Räntenettot ökar med 21,6 procent och uppgår till Skr 770 miljoner (633) för första kvartalet. Nettoresultatet uppgår till Skr 171 miljoner vilket är mindre än samma period 2023 (334). Detta är en direkt konsekvens av kreditförluster om totalt Skr -327 miljoner (17) netto, främst avseende två enskilda exponeringar. Lönsamheten uppgår till 3,0 procent (6,1). SEK når en nyutlåning för perioden på Skr 14,1 miljarder (13,8), högre än första kvartalet under föregående år.

Under första kvartalet 2024 emitterade SEK framgångsrikt en femårig obligation om USD 1 miljard. Utöver detta emitterade SEK även gröna obligationer i svenska kronor om totalt Skr 2 miljarder, vilket ligger i linje med SEK:s ambition att vara en bidragande kraft i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Totalt lånade SEK Skr 17 miljarder med löptid över 1 år, vilket kan jämföras med Skr 34 miljarder under samma period året innan.
— Osäkerheten i omvärlden fortsätter att påverka den svenska exportnäringen och den svaga konjunkturen börjar få kännbara konsekvenser för allt fler företag. I det läget är SEK:s roll som stabil finansieringspartner allt viktigare. Jag ser fram emot att vi fortsätter att uppfylla vårt uppdrag och möjliggöra ökad svensk export, säger Magnus Montan.

Resultat januari–mars 2024 (jämfört med januari–mars 2023)
• Nyutlåning Skr 14,1 miljarder (13,8)
• Räntenetto Skr 770 miljoner (633)
• Rörelseresultat Skr 216 miljoner (420)
• Nettoresultat Skr 171 miljoner (334)
• Tillväxt utlåningsportfölj 0,1 procent (3,4)
• Avkastning på eget kapital efter skatt 3,0 procent (6,1)
• Total kapitalrelation 20,8 procent (12/2023: 21,3)
• Resultat per aktie före och efter utspädning Skr 43 (84)

För mer information, kontakta:
Katarina Daniels, press- och kommunikationschef, mobil: 072-080 68 85

Dokument

  1. Delårsrapport Q1 2024

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
  2. Pressmeddelande delårsrapport Q1 2024

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök