Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 28 oktober 2022

SEK:s delårsrapport januari–september 2022: Hög efterfrågan på finansiering i en utmanande omvärld

Osäkerheten i omvärlden, kopplat till Rysslands krig i Ukraina, har påverkat även årets tredje kvartal. Volymerna på kapitalmarknaderna är fortsatt på en lägre nivå och efterfrågan på finansiering är hög. SEK:s uppdrag att finansiera den svenska exportindustrin blir än viktigare i tider av hög osäkerhet.

Det starka affärsflödet under det första halvåret fortsatte under det tredje kvartalet. Nyutlåningen för årets första nio månader uppgick till Skr 98,4 miljarder varav Skr 28,6 miljarder lånades ut under det tredje kvartalet. Det innebär en ökning med 95 respektive 133 procent jämfört med motsvarande perioder föregående år.

”Vi har sett en betydande ökning av rörelsefinansiering till svenska exportföretag men även exportkrediter till utländska låntagare har ökat. Bland annat har vi finansierat mineralgödselbolaget Cinis Fertilizers första produktionsanläggning för cirkulärt och fossilfritt kaliumsulfat och i Elfenbenskusten möjliggör SEK:s sociala lån fungerande infrastruktur som säkrar vattentillgången.”

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit

För att möta den ökade efterfrågan på finansiering lånade SEK under det tredje kvartalet upp USD 1,25 miljarder i en 2-årig fastförräntad obligation och USD 800 miljoner i en 4-årig obligation med rörlig ränta baserad på SOFR.

SEK når en lönsamhet på 7,4 procent under det tredje kvartalet, en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen beror till stor del på ett starkt räntenetto.

”Vårt fokus på att öka kundbasen och erbjuda fler företag tillgång till det svenska exportkreditsystemet har lyckats väl. Antalet kunder har ökat med 8 procent under årets första tre kvartal, vilket är i linje med årets mål på 10 procent.”

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit

Bolaget har god likviditetsberedskap för utlåning och är väl förberett för att fortsatt kunna möta den svenska exportnäringens finansieringsbehov även i tider av hög osäkerhet, hög volatilitet i de finansiella marknaderna och försämrad marknadslikviditet.

Resultat januari–september 2022 (jämfört med januari–september 2021)

 • Nyutlåning Skr 98,4 miljarder (50,4)
 • Räntenetto Skr 1 531 miljoner (1 425)
 • Rörelseresultat Skr 850 miljoner (1 005)
 • Nettoresultat Skr 675 miljoner (798)
 • Grön nyutlåning Skr 7,1 miljarder (–)
 • Grön nyupplåning Skr 9,0 miljarder (6,1)
 • Avkastning på eget kapital efter skatt 4,3 procent (5,2)
 • Total kapitalrelation 20,0 procent (12/2021: 21,6)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning Skr 169 (200)

Delårsrapport januari–september 2022

 1. Delårsrapport januari–september 2022

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök