Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 15 juni 2023

SEK:s Exportkreditbarometer indikerar återvändande framtidstro

Idag släpps vårens Exportkreditbarometer från Svensk Exportkredit (SEK) – en delårsundersökning som bland annat undersöker exportföretagens finansiella situation, exportorderingång, sysselsättningsplaner, hållbarhetsplaner, samt synen på ränte- och kronläget. Vårens undersökning visar på ökad optimism, men också att allt färre bolag upplever den svaga kronkursen som fördelaktig för exporten.

Återvändande optimism

I höstas pekade alla prognoser på en markant försämrad konjunktur, men vårens mätning indikerar att optimismen bland svenska exportbolag ökat. Framtidstron är ännu inte tillbaka på förra vårens nivå, men har ökat sedan höstens mätning. Under de kommande tolv månaderna räknar 3 av 10 (31 procent) av de stora bolagen med en förstärkning av den finansiella situationen. Fler bolag räknar också med ökad orderingång och möjlighet att anställa fler. Man planerar även i större utsträckning att kunna göra investeringar för att minska sin klimatpåverkan.

”Det är glädjande att vi ser försiktig optimism bland exportbolagen. Vi befinner oss fortfarande i ett utmanande omvärldsläge med krig i vårt närområde, höga räntor, inflation och geopolitiska spänningar. Att svenska exportbolag ändå räknar med ökad efterfrågan, möjlighet att nyanställa och dessutom planerar att investera i utsläppsminskningar ser jag som positivt.”

Magnus Montan, vd för SEK

Färre tror på höjda räntor

Både stora och mindre bolag tror i större utsträckning på oförändrad eller billigare finansiering de kommande 12 månaderna, jämfört med i höstas. Då trodde 8 av 10 bolag (84 procent) på höjda räntor, medan vårens undersökning visar att andelen sjunkit till 5 av 10 (50 procent). Det visar, något förvånande, att en stor andel av företagen tror att räntehöjningarna nått sin kulmen.

Dessutom räknar 4 av 10 (35 procent) bolag med en förstärkning av likviditetssituationen de kommande tolv månaderna och det är framför bland de mindre bolagen som optimismen ökat. Den relativt positiva synen på likviditetssituationen framåt kan troligtvis kopplas till den mer optimistiska synen på finansiering.

Svag kronkurs inte längre lika positivt

En svag kronkurs kan ibland vara en konkurrensfördel för exporterande bolag, men vårens mätning visar att färre exportörer nu upplever den svaga kronan som fördelaktig, jämfört med i höstas. Framför allt visar barometern en attitydförändring bland de stora bolagen. 5 av 10 (54 procent) upplever att dagens kronkurs är fördelaktig, medan 6 av 10 (62 procent) bolag i höstmätning ansåg detsamma. 3 av 10 (26 procent) upplever till och med att kronkursen är direkt ofördelaktig. En anledning kan vara att exportörernas kunder nu vant sig vid en svag kronkurs. Framåt tror färre än i höstas på en stärkt kronkurs. 36 procent av bolagen tror på en stärkt kronkurs de kommande 12 månaderna, jämfört med 42 procent i höstas. Andelen som tror på stärkt krona har sjunkit hos de stora bolagen och ökat något hos de mindre.

 

Exportkreditbarometern juni 2023

  1. Exportkreditbarometern juni 2023

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök