Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 18 juni 2024

SEK:s Exportkreditbarometer: penningpolitiska lättnader skapar optimism bland exportföretagen

Idag släpps vårens Exportkreditbarometer från Svensk Exportkredit (SEK). Vårens mätning visar att de penningpolitiska lättnaderna ger en ljusare framtidssyn hos exportföretagen och att de senaste årens utmanande omvärldsläge inte dämpat svenska exportörers hållbarhetsfokus.

 

Vårens Exportkreditbarometer visar en markant mer positiv inställning hos företagen jämfört med i höstas, då orderingången de tidigare 6 månaderna hade minskat och, framför allt, att fler av de stora bolagen räknade med ytterligare minskningar framåt.

– Det är glädjande att kurvan över exportföretagens framtidssyn vänder uppåt, efter höstens nedgång. Många företag ser positivt på framtiden med bland annat förväntade räntesänkningar som stärker företagens finansiella situation. Det är dock viktigt, inte minst på grund av orosmoment i vår omvärld, att SEK tillsammans med aktörer inom Team Sweden, banker och andra partners fortsätter att arbeta för att stärka svensk export globalt, säger Magnus Montan, vd för SEK.

Förstärkt fokus på hållbarhet

Undersökningen visar att de senaste årens utmanande omvärldsläge inte har dämpat svenska exportörers hållbarhetsfokus. Bland annat ställer företagen i större utsträckning krav på sina egna leverantörer när det kommer till mänskliga rättigheter, antikorruption och arbetsvillkor. Andelen större bolag som de kommande tolv månaderna planerar investeringar i den egna verksamheten för minskad klimatpåverkan är förvisso oförändrad sedan höstens mätning, men bland de mindre bolagen syns en tydlig ökning.

Prisbilden för finansiering väntas förbättras rejält

Både större och mindre bolag upplever att prisbilden för finansiering har förbättrats något, men den största skillnaden ligger i vad man tror framåtblickande. I höstas trodde endast 3 av 10 (30 procent) exportföretag på billigare finansiering – idag tror hela 8 av 10 (76 procent) att finansieringen sjunker i pris de kommande 12 månaderna.

– Den första räntesänkning som Riksbanken har genomfört, i kombination med förväntningar kring betydligt fler sänkningar framöver, leder till lägre finansieringskostnader för svenska exportföretag, vilket bidrar till en mer positiv syn på orderingången kommande år, säger Maria Simonson, tf. chef Kundrelationer och Hållbarhetschef hos SEK.

Allt färre upplever den svaga kronan som positiv

Vårens Exportkreditbarometer visar att det nu bara är 4 av 10 bolag (44 procent) som upplever den svaga kronkursen som positiv, medan 5 av 10 (52 procent) upplevde detsamma i höstas.

– Generellt sett så är en svag krona positivt för svensk export, men utländska insatsvaror blir också dyrare och det finns en risk att de lägre priserna för svenska produkter blir ett slags normalläge för köparna, säger Erik Hådén, chef för investerarrelationer på SEK.

 

 

 

Dokument

  1. Exportkreditbarometern våren 2024

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök