Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 18 juni 2021

Sju av tio stora exportföretag planerar att minska sin klimatpåverkan

Sju av tio, 70 procent, av Sveriges största exportföretag planerar att det närmaste året göra investeringar för att minska sin klimatpåverkan. Det visar Svensk Exportkredits Hållbarhetsbarometer.

Klimatpåverkan

”Att en klar majoritet av landets största exportföretag investerar för att minska klimatutsläppen är väldigt positivt, det är nödvändigt för att Sverige ska lyckas med sitt åtagande i Parisavtalet. Investeringarna behövs också för att långsiktigt stärka exportindustrins konkurrenskraft globalt.”

Andreas Ericson, ansvarig för Hållbar finansiering på Svensk Exportkredit (SEK)

Hela 70 procent av de stora exportföretagen planerar att närmaste året göra investeringar i syfte att minska sin klimatpåverkan. Det visar Svensk Exportkredits nya Hållbarhetsbarometer, som besvarats av 200 av landets största exportföretag. 73 procent uppger dessutom att de kan genomföra investeringarna utan att behöva extern finansiering.

”Många exportföretag har starka finanser och behöver inte låna pengar för att finansiera sin omställning. Tuffare lagstiftningskrav och ökad efterfrågan på hållbara lösningar gör att det nu är rätt tid att investera i grön omställning.”

Andreas Ericson, ansvarig för Hållbar finansiering på Svensk Exportkredit (SEK)

Den gröna omställningen har redan påbörjats hos många av företagen. Totalt 69 procent av de stora exportföretagen anger att de även under de senaste 12 månaderna gjort investeringar i sin verksamhet för att minska klimatpåverkan.

”Den globala omställningen till en mer hållbar värld gynnar svenska företag, som är världsledande inom grön innovation. En framgångsrik och grön svensk exportindustri kan bli ett av de största bidragen Sverige ger till den globala klimatomställningen.”

Andreas Ericson, ansvarig för Hållbar finansiering på Svensk Exportkredit (SEK)

Om  Hållbarhetsbarometern

Undersökningen besvaras av cirka 200 exportföretag som har en exportvolym på minst 25 miljoner kronor och en exporthandel på minst 50 procent. Mätningen genomfördes i april–maj 2021. Urvalet görs slumpmässigt av SCB och resultatet är statistiskt säkerställt.

Frågorna som ställdes var:

”Planerar ni att göra investeringar i er verksamhet i syfte att minska klimatpåverkan, de närmaste 12 månaderna?”

  • 70 procent svarade ”ja”
  • 25 procent svarade ”nej”
  • 5 procent svarade ”vet ej”.

”Kommer ni behöva extern finansiering för de investeringarna?”

  • 20 procent svarade ”ja”
  • 73 procent svarade ”nej”
  • 7 procent svarade ”vet ej”.

Sök