Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 11 maj 2021

Stark tro på ökad orderingång hos exportföretagen

Hela sex av tio stora svenska exportföretag räknar med en ökad exportorderingång det närmaste året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Det är en tydlig ökning jämfört med i höstas då optimismen var hög precis innan andra pandemivågen slog till. Endast fyra procent tror på minskad orderingång.

Lager med varor

”De stora exportföretagen förväntar sig stark efterfrågan de kommande 12 månaderna vilket är glädjande, särskilt eftersom ökningen sker från en redan hög nivå. Nästan halva Sveriges BNP kommer från exportindustrin och dess underleverantörer så de företagens framgång är helt avgörande för Sveriges ekonomiska tillväxt och internationella konkurrenskraft.”

Jens Hedar, chef för kundrelationer på SEK

Sex av tio, 58 procent, av de stora exportföretagen räknar med en ökad orderingång under det kommande året, visar Exportkreditbarometern från SEK. Förra våren trodde endast 15 procent av företagen på ökad exportorderingång, men ökningen är tydlig även jämfört med höstens optimism precis innan andra pandemivågen då siffran var 51 procent.

”Exportföretagen har en extremt stark framtidstro, även om många företag fortfarande avvaktar med större investeringar. Men förutsättningarna att investera i grön omställning är nästintill perfekta. De globala tillväxtprognoserna är goda, det finns gott om kapital på marknaden och efterfrågan på hållbara lösningar har aldrig varit större.”

Jens Hedar, chef för kundrelationer på SEK

När Exportkreditbarometern genomfördes i höstas trodde 12 procent av de stora exportföretagen att orderingången skulle minska under det kommande året och för ett år sedan var andelen hela 56 procent. Nu har andelen som tror på minskade order krympt till 4 procent, den lägsta siffran på fem år.

Exportkreditbarometern genomförs två gånger om året och mäter såväl stora exportföretags förväntningar på de kommande tolv månaderna som hur det gångna halvåret har sett ut. Vårens fullständiga rapport presenteras den 7 juni.

Om Exportkreditbarometern

Exportkreditbarometern har genomförts sedan 2013 och vänder sig exportföretag med en omsättning på minst 25 miljoner kronor. 200 exportföretag har svarat på undersökningen som genomfördes under perioden 6 april–4 maj 2021.

Frågan som ställdes var: Väntas exportorderingången under de kommande 12 månaderna ha:

  • Ökat: 58 procent (51 procent i höstens mätning)
  • Varit oförändrad: 38 procent (37 procent i höstens mätning)
  • Minskat: 4 procent (12 procent i höstens mätning)

Tidigare Exportkreditbarometrar finns att ladda ner här.

Sök