Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 17 november 2021

Starka finanser hos de stora exportföretagen

Den finansiella situationen har stärkts för hälften av Sveriges stora exportföretag de senaste sex månaderna, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Lika hög andel är dessutom optimistiska inför framtiden och bedömer att deras finanser kommer stärkas ytterligare under de kommande 12 månaderna.

”Trots utmaningar i form av komponentbrist och logistikstörningar går de stora exportföretagen starkt, vilket märks på deras starka finansiella situation. Välmående exportnäring är oerhört viktig eftersom nästan halva Sveriges BNP utgörs av export.”

 Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit

Nästan hälften av de stora exportföretagen, 46 procent, anger att den finansiella situationen har stärkts det senaste halvåret. Hälften bedömer dessutom att situationen kommer att stärkas ytterligare under det kommande året. Endast 5 procent tror att deras finansiella situation kommer att försvagas under perioden.

”Det senaste halvåret har vi noterat en ökning av investeringar och företagsförvärv. Många exportföretag vill bli klimatneutrala och satsar på grön omställning. Allt fler kommer också vilja ha en större andel av sin upplåning kopplade till gröna lån eller annan hållbar finansiering.”

 Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit

Vart fjärde företag, 25 procent, ser ett ökat behov av finansiering under det kommande året, medan 8 procent tror att behovet kommer att minska. Det ligger i linje med Svensk Exportkredits förväntningar.

”Å ena sidan råder god konjunktur med hög orderingång, å andra sidan har företagen starkt kassaflöde därtill god tillgång till finansiering på bank- och kapitalmarknaden. Därför ligger finansieringsbehovet kvar på ungefär samma nivå som i våras.”

 Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit

Nio av tio exportföretag anser att deras möjligheter att finansiera sig på bank- och kapitalmarknaden varit oförändrad under de senaste sex månaderna. Däremot anger vart fjärde företag, 23 procent, att det blivit dyrare.

Frågan som ställdes var:

Väntas den finansiella situationen under de kommande 12 månaderna ha:

  • Stärkts: 51 procent (51 procent i vårens mätning)
  • Varit oförändrad: 44 procent (46 procent)
  • Försvagats: 5 procent (3 procent)

Frågan som ställdes var: Väntas finansieringsbehovet under de kommande 12 månaderna ha:

  • Ökat: 25 procent (24 procent i vårens mätning)
  • Varit oförändrat: 68 procent (65 procent)
  • Minskat: 8 procent (12 procent)

Sök