Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 27 oktober 2021

Svensk Exportkredit kommenterar Sveriges utrikeshandel: Risk för ökat inflationstryck

Svenska företag exporterade varor till ett värde av 146,2 miljarder kronor under september, en ökning med 17 procent jämfört med motsvarande period förra året. Hittills i år uppgår värdet för den svenska exporten till 1 180,3 miljarder kronor, en ökning med 12 procent. Det visar statistik från SCB som analyserats av Svensk Exportkredit (SEK).

Den underliggande orderingången är god men bristen på insatsvaror, störningar i container- och frakttrafiken samt höga elpriser ger företagen ökade kostnader och minskar försäljningen, enligt Svensk Exportkredit. Trots det var varuexportens värde för september årets högsta.

”En del företag har undvikit att överföra de extra kostnader på kunderna som störningar inneburit, men det blir svårare ju längre tiden går. Bolagen tvingas trycka ut kostnader på kunderna vilket riskerar öka inflationstrycket.”

Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit

Den svenska exporten av varor ökade med 12 procent under årets första nio månader 2021, jämfört med samma period året innan. Under perioden januari–september exporterade svenska företag varor till ett värde av 1 180,3 miljarder kronor.

Enligt Svensk Exportkredit går traditionella svenska exportnäringar som levererar insatsvaror för vidareförädling, till exempel stål och gruvbranschen, mycket starkt. Hållbarhet och digitalisering är två faktorer som kommer att bli ännu viktigare för företagens förmåga att växa och utvecklas. Allt fler företag vill koppla sina omställningsplaner till upplåning från SEK.

”Vi ser ökad efterfrågan på till exempel hållbarhetslänkade lån som kopplar låntagarens finansiering till deras hållbarhetsmål, såsom energieffektivisering eller transporter. Det är en win-win för alla parter, inte minst för klimatet.”

Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit

Svensk Exportkredits analys är att utrikeshandeln med varor under årets sista kvartal kommer att bli svårare att förutsäga.

”Efterfrågan kommer att finnas men komponentbrist, fraktproblem och smittspridning riskerar sätta käppar i hjulet för både Black Friday och julhandeln. Det kan skapa problem för retail som försöker återhämta sig efter nedstängning under pandemin och påverka tillväxttakten inom e-handeln.”

Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit

SCB: Utrikeshandel med varor

Handelsnettot 6,3 miljarder kronor i september (scb.se)

 

 

 

Sök