Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 19 oktober 2021

Svensk Exportkredit rankas som 9:e säkraste banken i världen

Svensk Exportkredit (SEK) som finansierar svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder, har utnämnts till den nionde säkraste banken i världen 2021, av Global Finance.

Den amerikanska tidskriften Global Finance utnämner varje år världens 50 säkraste banker. Rankningen görs genom att undersöka de 500 största bankerna och jämföra deras samlade tillgångar och betyg från kreditvärderingsinstituten Moody’s, Standard & Poor’s och Fitch. På så vis definieras världens säkraste banker.

”Vi är stolta och glada över att vara en av världens säkraste banker. SEK har ett högt förtroende och gott renommé bland kunder och globala investerare.”

Magnus Montan, vd för SEK

Europeiska banker dominerar rankingen av världens säkraste banker och tar de tio första placeringarna. Etta på listan kommer tyska KfW, följt av schweiziska Zürcher Kantonalbank och holländska BNG Bank. På plats 13 kommer Handelsbanken som andra svenska bank på listan.

SEK lånar upp pengar på den internationella kapitalmarknaden för att kunna låna ut till svenska exportörer och deras internationella kunder. När coronapandemin slog till var kapitalmarknaden hårt ansatt samtidigt som efterfrågan på finansiering ökade kraftigt vilket resulterade i rekordhög utlåning för SEK. Under 2020 lånade bolaget ut 125 miljarder kronor till svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder, vilket kan jämföras med 60-80 miljarder under ett normalår.

”Pandemin har synliggjort ett av SEK:s viktigaste uppdrag, nämligen att vara ett verktyg för staten genom att förse svensk exportnäring med finansiering under perioder av turbulens i marknaden.”

Magnus Montan, vd för SEK

 

Sök