Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 24 november 2022

Trots lågkonjunktur väntas exportföretagen öka antalet anställda

En tredjedel av de stora svenska exportföretagen, 34 procent, räknar med öka antalet anställda i Sverige det kommande året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Samtidigt tror fler än tidigare att personalstyrkan kommer att minska vilket är ett tydligt tecken på en avmattning i konjunkturen.

”Exporten står för nästan halva Sveriges BNP, därför är det en positiv signal att så många som ett av tre stora exportföretag räknar med att öka antalet anställda i landet det närmaste året.”

Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit

Vart tredje stort exportföretag, 34 procent, räknar med att öka antalet anställda i Sverige under det kommande året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit. Det är en lägre nivå än vårens notering på 46 procent vilket innebär att utvecklingen är negativ i relativa termer. Samtidigt tror fler än tidigare, 12 procent, att personalstyrkan i Sverige kommer att minska de närmsta 12 månaderna.

”1,5 miljoner svenskar arbetar i exportsektorn och det är viktigt att deras arbetsgivare har god tillgång till finansiering nu när världsekonomin hackar. Tillgång till kapital är också avgörande för att företagen ska lyckas ställa om till en mer hållbar verksamhet och därmed bidra till den globala kampen mot klimatförändringarna.”

Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit

Trots en avmattning i världsekonomin bedömer endast 15 procent av de svenska exportföretagen att deras finansiella situation kommer att försämras de närmaste 12 månaderna, enligt Exportkreditbarometern. Dessutom räknar nästan en av tre, 36 procent, med en ökad orderingång kommande året.

”Exportföretagens sysselsättningsplaner får stor effekt för såväl tillväxten som jobben. De något mindre optimistiska sysselsättningsplanerna, jämfört med i våras, beror bland annat på kompetensbrist i Sverige, brist på komponenter samt en orolig omvärld.”

Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit

För de exportföretag som har verksamhet utanför Sverige förväntar sig 25 procent av bolagen att öka antalet anställda utomlands. Även det är en minskning mot vårens undersökning, då 34 procent räknade med att öka personalstyrkan i andra länder.

Frågan som ställdes var: Väntas antalet anställda i Sverige under de kommande 12 månaderna ha:

  • Ökat: 34 procent (46 procent i vårens mätning)
  • Oförändrad: 54 procent (52 procent)
  • Minskat: 12 procent (2 procent)

Frågan som ställdes var: Väntas antalet anställda utomlands under de kommande 12 månaderna ha:

  • Ökat: 25 procent (34 procent i vårens mätning)
  • Oförändrad: 64 procent (64 procent)
  • Minskat: 11 procent (2 procent)

Sök