Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 30 november 2021

Urstark framtidstro hos exportföretagen

De svenska exportföretagen räknar med fortsatt stark konjunktur och är mycket optimistiska inför framtiden, visar Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro i rapporten Exportkreditbarometern.

Trots höga råvarupriser, logisikstörningar och komponentsbrist ser exportföretagen mycket ljust på framtiden. En förklaring till den höga optimismen enligt Exportkreditbarometern är en stark konjunktur i kombination med att allt fler fått vaccin och samhällen öppnar upp.

”I takt med den positiva konjunkturutvecklingen ökar företagens investeringar, inte minst i grön omställning. Den globala efterfrågan på hållbara lösningar har aldrig varit större vilket gynnar Sverige som är ett av världens mest innovativa länder.”

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit

Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro väger samman företagens förväntningar kring likviditet, orderingång, finansiell situation och anställningar i Sverige. Indexet låg för ett år sedan på 29 och är nu 46, vilket är samma rekordhöga nivå som i våras.

Fler än hälften av landets stora exportföretag, 56 procent, räknar med en ökad orderingång under de kommande 12 månaderna. Företagens optimistiska syn på ökad orderingång avspeglas i deras sysselsättningsplaner. Vartannat exportföretag räknar med att öka antalet anställda i Sverige det kommande året, en rekordhög siffra.

”Rätt kompetens och god tillgång till finansiering kommer att vara avgörande för företagens förmåga att kunna investera och växa. Det behövs för att långsiktigt stärka den svenska exportindustrins konkurrenskraft.”

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit

Hälften av företagen, 51 procent, bedömer att deras finansiella situation kommer att stärkas under det närmsta året, vilket är lika hög andel som i våras. Även företagens likviditetssituation är stark. Över hälften anger att deras likviditetssituation har stärkts under de senaste sex månaderna och även framåtblickande ser det ljust ut.

Tidigare Exportkreditbarometrar finns att ladda ner här.

Exportkreditbarometern december 2021

  1. Exportkreditbarometern december 2021

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök