Hoppa till innehåll

Fakturaköp

Med fakturaköp säljer du dina fakturor till oss, får betalt direkt och förbättrar dina nyckeltal när kundfordringar byts mot likvida medel i balansräkningen. Vi tar över hela kreditrisken oavsett om det är en svensk eller utländsk köpare.

Fakturaköp är en effektiv lösning för företag som vill växa och behöver frigöra kapital. Det passar även dig som säljer större volymer till stora stabila slutkunder och som vill förbättra dina nyckeltal.

SEK kan frigöra kreditutrymme så att exportföretag kan ge sina kunder längre kredittider och sälja mer utan att det har en negativ inverkan på företagets likviditet och balansräkning. Vissa exportföretag har så stor andel av sin försäljning till en enskild köpare, att de inte kan diskontera alla kundfordringarna hos sin bank. SEK kan då hjälpa både exportören och banken genom att dela bankens kreditrisk på den enskilda köparen.

Hur går det till?

  • Fakturornas belopp minus avgifter betalas ut inom två bankdagar
  • Din kund betalar till oss enligt överenskomna betalningsvillkor
  • Vi sköter eventuell påminnelse- och kravhantering
  • Hör av dig till oss för att komma igång

Fakta och förutsättningar

  • Företaget har en försäljningsvolym på minst 20 miljoner kronor per år till en enskild köpare
  • Företaget vill erbjuda 90-360 dagars kredittid
  • Företaget säljer i USD, SEK och EUR

Sök