Hoppa till innehåll

Lån i lokal valuta

Svenska företag med dotterbolag i utlandet kan låna i lokal valuta för att eliminera sina ränte- och valutarisker. SEK är en av de aktörer på marknaden som erbjuder finansiering i flest valutor.

Genom att låna i lokal valuta kan du minska valutarisken då dina kassaflöden matchas mellan intäkter och finansiella kostnader. Du kan även minska volatiliteten i resultatet som uppstår vid omvärdering av lånen vid bokslut samt minska osäkerheten i storleken på kommande räntebetalningar och amorteringar.

Lånet kan lämnas i annan valuta än den som köpekontraktet är tecknat i. Om priset är överenskommet i svenska kronor men låntagaren vill ha USD, kan lånet lämnas i motsvarande värde i USD. Det innebär att det exakta lånebeloppet i USD fastställs vid varje utbetalning, medan exportören får sin betalning i svenska kronor.

Fakta och förutsättningar

  • Låna i samma valuta som intäkterna
  • Minska valutarisk i dotterbolagen
  • Fast eller rörlig ränta beroende på valuta
  • Löptid upp till 5 år

Lån i lokal valuta riktar sig till exportföretag samt underleverantörer till exportföretag med en årsomsättning över 200 miljoner kronor.

Vill du veta mer?

Kontakta någon av våra kunniga kollegor så hjälper vi dig med frågor eller funderingar kring detta erbjudande!  

Sök