Hoppa till innehåll

Exportkrediter

Svenska exportörer kan stärka sin konkurrenskraft genom att erbjuda sina utländska kunder finansiering i samband med köp av deras produkter eller tjänster. SEK kan erbjuda exportkrediter till både fast och rörlig ränta.

Ofta är tre parter involverade i en exportkredit; SEK som finansiär, Exportkreditnämnden (EKN) som försäkrar exportören mot risken att inte få betalt samt en eller flera affärsbanker som arrangerar affären och tar den del av risken som EKN inte täcker.

Så här gör du om du vill erbjuda din kund finansiering till fast ränta (CIRR)

Du som exportör kan erbjuda din kund en fast ränteoffert (CIRR) som, efter SEKs godkännande kan vara giltig upp till 12 månader. Under perioden som räntan hålls måste det finansiella kontraktet mellan låntagaren och den arrangerande banken tecknas. Man kan även välja att låsa in räntan samtidigt som det finansiella kontraktet tecknas.

För exportören och exportörens kund är det en fördel att veta vad räntekostnaden kan komma att bli. Skulle marknadsräntor stiga under förhandlingsperioden, kan CIRR-erbjudandet bli mycket attraktivt och företaget som exporterar får extra draghjälp till att vinna exportordern. Om räntorna sjunker, kan exportörens kund istället välja att finansiera sig till marknadsränta.

Utöver CIRR-räntan tillkommer EKN:s premie samt bankernas marginal och avgifter i finansieringskostnaden. Påslag över publicerade CIRR-nivåer kan appliceras från fall till fall.

Ansök om exportkreditfinansiering

Du måste skicka in din ansökan om CIRR-ränta innan det kommersiella avtalet mellan dig och din kund tecknas. Du kan söka som exportör eller bank. Ansökan är kostnadsfri och det tillkommer inga kostnader om du i slutändan inte väljer CIRR.

Om inte annat har kommit överens om så styrs erbjudande om rörlig eller CIRR-finansiering av SEK General Terms. Läs mer i General Conditions.

Läs mer om det svenska exportkreditsystemet.

Sök