Hoppa till innehåll

SEK:s visselblåsarsystem

Här kan du som misstänker ett beteende som kan innebära eller leda till lagbrott, överträdelse, eller misstanke om överträdelse av SEK:s uppförandekod anmäla det. Vårt SpeakUp-verktyg hanteras av tredje part och alla anmälningar hanteras konfidentiellt. Du kan även vara anonym om så önskas.

Vad händer efter att du skickat din anmälan?

SpeakUp-systemet skickar ett meddelande om att ett nytt ärende inkommit till SEK:s chefsjurist och chefen för regelefterlevnad. Mottagandet bekräftas.

En initial bedömning görs om ärendet är lämpligt att behandlas i systemet. Om inte får du ett meddelande om vart du istället ska vända dig.

Innebär anmälan misstänkt lagbrott, överträdelse eller misstanke om överträdelse av SEK:s uppförandekod kommer ärendet att utredas vidare. Beroende på ärendets karaktär kan utredningen ibland göras tillsammans med chefer inom till exempel HR, hållbarhet, juridik eller säkerhet. SEK:s vd informeras också om inkomna ärenden. Vi eftersträvar alltid att ge återkoppling till anmälaren, men det finns fall där det tyvärr inte är möjligt.

Sök