Hoppa till innehåll

SEK:s visselblåsarsystem

Här kan du som misstänker ett beteende som kan innebära eller leda till lagbrott, överträdelse, eller misstanke om överträdelse av SEK:s uppförandekod anmäla det. Vårt SpeakUp-verktyg hanteras av tredje part och alla anmälningar hanteras konfidentiellt. Du kan även vara anonym om så önskas.

Vad händer efter att du skickat din anmälan?

SpeakUp-systemet skickar ett meddelande om att ett nytt ärende inkommit till SEK:s chefsjurist och chefen för regelefterlevnad. Mottagandet bekräftas.

En initial bedömning görs om ärendet är lämpligt att behandlas i systemet. Om inte får du ett meddelande om vart du istället ska vända dig.

Innebär anmälan misstänkt lagbrott, överträdelse eller misstanke om överträdelse av SEK:s uppförandekod kommer ärendet att utredas vidare. Beroende på ärendets karaktär kan utredningen ibland göras tillsammans med chefer inom till exempel HR, hållbarhet, juridik eller säkerhet. SEK:s vd informeras också om inkomna ärenden. Vi eftersträvar alltid att ge återkoppling till anmälaren, men det finns fall där det tyvärr inte är möjligt.

Alla anställda på SEK hänvisas till intranätet där ni hittar koden som gäller för medarbetare som vill göra en anmälan.

Sök