Hoppa till innehåll

Sjöfart

Finansiering för omställning riktar sig till företag inom sjöfart som står inför stora investeringar för att minska utsläppen av växthusgaser.

Sjöfart

Svenska och utländska redare som ska investera i fartyg framdrivna av till exempel flytande naturgas (LNG), rotorsegel, metanol eller batterier kan få finansiering till sin omställning. Det kan även handla om infrastruktur som stödjer sjöfarten med lagring av naturgas eller biogas, optimering av godsflöden, utveckling av farleder eller digitaliserad trafikledning i hamnar.

Sverige har EU:s längsta kustlinje och är ett av världens mest utrikeshandelsberoende länder. Nästan 90 procent av landets export- och importgods transporteras till sjöss.

Exempel på områden som kan finansieras

  • Svenska och utländska redare
  • Infrastruktur och alternativa bränslen

Sverige har alla förutsättningar att vara en modern exportnation, speciellt när det kommer till hållbara värdekedjor och produkter. Drivkrafterna för att bli en ännu smartare exportnation är stora och svenska hållbara lösningar kan bidra till att minska klimatutsläppen globalt.

SEK finansierar omställning i både Sverige och utomlands. Vi har lång erfarenhet av stora internationella projekt vilket ofta kräver långfristig finansiering och en förståelse för att hantera projektrisker.

Behöver din kund finansiering?

Behöver du ställa om verksamhet utomlands eller vill erbjuda finansiering till dina internationella kunder, läs mer på Exportkrediter.

Sök