Hoppa till innehåll

Smarta städer

Är ditt företag verksamt inom smarta transportsystem, avfallshantering, vattenrening, hållbara byggnader, lantbruk eller energilösningar? Eller kanske inom digitalisering av utbildning, sjukvård, säkerhet.

Smarta digitala städer

Idag bor cirka 55 procent av världens befolkning i städer och år 2050 förväntas den siffran stiga till 70 procent. En av de viktigaste förutsättningarna för att urbaniseringen ska lyckas är digitalisering.

Exempel på områden som kan finansieras

  • Återvinningsindustrin
  • Digitalisering
  • Lantbruk (livsmedel, dagligvaruhandel)
  • Bygg och fastigheter

Sverige har alla förutsättningar att vara en modern exportnation, speciellt när det kommer till hållbara värdekedjor och produkter. Drivkrafterna för att bli en ännu smartare exportnation är stora och svenska hållbara lösningar kan bidra till att minska klimatutsläppen globalt.

SEK finansierar omställning i både Sverige och utomlands. Vi har lång erfarenhet av stora internationella projekt vilket ofta kräver långfristig finansiering och en förståelse för att hantera projektrisker.

Behöver din kund finansiering?

Behöver du ställa om verksamhet utomlands eller vill erbjuda finansiering till dina internationella kunder, läs mer på Exportkrediter.

Sök