Hoppa till innehåll

Transport

Nu kan företag inom transportsektorn söka finansiering för att ställa om till hållbara lösningar som minskar klimatutsläppen.

Hållbara transporter

Det kan till exempel vara produktion av biodrivmedel, byggnation av laddningsinfrastruktur för elbilar, leverantörer av komponenter till elbilar, elektrifiering av tunga fordon, tågräls och signalsystem för järnvägar. Dessutom finns finansieringsmöjligheter för åkeribolagen, person- och godsoperatörerna och deras underleverantörer.

Transportsektorn står för 30 procent av Sveriges miljöfarliga utsläpp och är världens andra största källa för CO2 utsläpp och motsvarar knappt 25 procent av alla globala utsläpp. Efterfrågan på transporter i världen ökar och därför är det nödvändighet att hitta nya hållbara lösningar.

Exempel på områden som kan finansieras

  • Fordonsindustrin
  • Järnvägar och kollektivtrafik
  • Åkerinäringen

Sverige har alla förutsättningar att vara en modern exportnation, speciellt när det kommer till hållbara värdekedjor och produkter. Drivkrafterna för att bli en ännu smartare exportnation är stora och svenska hållbara lösningar kan bidra till att minska klimatutsläppen globalt.

SEK finansierar omställning i både Sverige och utomlands. Vi har lång erfarenhet av stora internationella projekt vilket ofta kräver långfristig finansiering och en förståelse för att hantera projektrisker.

Behöver din kund finansiering?

Behöver du ställa om verksamhet utomland eller vill erbjuda finansiering till dina internationella kunder, läs mer på Exportkrediter.

Sök