• Vårt uppdrag
 • Kundcase
 • Läs SEK:s sjätte Exportkreditbarometer
 • Rating
 • Se vår film om SEK

Mer om SEK

Årsredovisning 2015

Vänligen läs årsredovisningen här.

Jane Lundgren Ericsson, Utlåningschef

SEK finansierar svensk export. Det gör vi genom olika typer av finansieringslösningar som vi  erbjuder de svenska exportföretagen och deras kunder runt om i världen.

Läs mer om våra erbjudanden här.

EKN och SEK satsar på export från norrlandslänen

SEK och EKN har skrivit avtal med Gate 88 för att sprida kunskap om det svenska exportkredit-systemet i norra Sverige.
"Detta är ett steg på vägen för att förenkla för företagen i norrlandslänen att ta klivet ut på export", säger Andreas Ericson, chef för medelstora företag på SEK.

Läs mer här.

Aktuell CIRR-ränta

Läs mer om CIRR

Information om CIRR-räntekredit

Läs mer om SEK:s räntealternativ för exportkrediter

Ansök om exportkreditfinansiering

Välj valuta

EURO
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CZK
 • DKK
 • EURO
 • GBP
 • HUF
 • JPY
 • KRW
 • NOK
 • NZD
 • PLN
 • SEK
 • USD

Räntor och amorteringstid

 • 2016-04-15 - 2016-05-14

  • 3.08% 2—5 år
  • 3.08% 5—8,5 år
  • 3.08% > 8,5 år
 • 2016-04-15 - 2016-05-14

  • 1.54% 2—5 år
  • 1.71% 5—8,5 år
  • 2.06% > 8,5 år
 • 2016-04-15 - 2016-05-14

  • 0.16% 2—5 år
  • 0.26% 5—8,5 år
  • 0.40% > 8,5 år
 • 2016-04-15 - 2016-05-14

  • 0.93% 2—5 år
  • 0.99% 5—8,5 år
  • 1.18% > 8,5 år
 • 2016-04-15 - 2016-05-14

  • 0.69% 2—5 år
  • 0.85% 5—8,5 år
  • 1.07% > 8,5 år
 • 2016-04-15 - 2016-05-14

  • 0.53% 2—5 år
  • 0.71% 5—8,5 år
  • 0.96% > 8,5 år
 • 2016-04-15 - 2016-05-14

  • 1.54% 2—5 år
  • 1.82% 5—8,5 år
  • 2.13% > 8,5 år
 • 2016-04-15 - 2016-05-14

  • 2.96% 2—5 år
  • 2.96% 5—8,5 år
  • 2.96% > 8,5 år
 • 2016-04-15 - 2016-05-14

  • 0.79% 2—5 år
  • 0.80% 5—8,5 år
  • 0.80% > 8,5 år
 • 2016-04-15 - 2016-05-14

  • 2.61% 2—5 år
  • 2.61% 5—8,5 år
  • 2.61% > 8,5 år
 • 2016-04-15 - 2016-05-14

  • 1.65% 2—5 år
  • 1.65% 5—8,5 år
  • 1.65% > 8,5 år
 • 2016-04-15 - 2016-05-14

  • 3.33% 2—5 år
  • 3.33% 5—8,5 år
  • 3.33% > 8,5 år
 • 2016-04-15 - 2016-05-14

  • 3.15% 2—5 år
  • 3.15% 5—8,5 år
  • 3.15% > 8,5 år
 • 2016-04-15 - 2016-05-14

  • 0.38% 2—5 år
  • 0.91% 5—8,5 år
  • 1.18% > 8,5 år
 • 2016-04-15 - 2016-05-14

  • 2.04% 2—5 år
  • 2.38% 5—8,5 år
  • 2.68% > 8,5 år

78

så många länder har vi utlåning i

1962

i över 50 år har vi finansierat svensk export

100%

vi ägs till fullo av den svenska staten

241

antalet personer som arbetar här och brinner för svensk exportindustri

SEK