• Vårt uppdrag
 • Kundcase
 • Läs SEK:s åttonde Exportkreditbarometer
 • Rating
 • Se vår film om SEK

Mer om SEK

Bokslutskommunike 2016:
Flera nya kunder under 2016

Det fjärde kvartalet 2016 avslutar ett år med en mer diversifierad utlåningsportfölj och där kundbasen för SEK haft en betydande ökning. Under årets sista kvartal hade SEK en nyutlåning på Skr 9,6 miljarder (21,6). Under helåret 2016 uppgick utlåningen till Skr 54,8 miljarder (104,6), där skillnaden mot föregående år i huvudsak är relaterad till SEK:s finansiering av Brasiliens köp av Saab:s Gripen-plan under 2015 på motsvarande 41,9 miljarder Skr. SEK har under 2016 fokuserat på att bredda kundbasen och erbjudandet.

Läs mer här.

Jane Lundgren Ericsson, Utlåningschef

SEK finansierar svensk export. Det gör vi genom olika typer av finansieringslösningar som vi  erbjuder de svenska exportföretagen och deras kunder runt om i världen.

Läs mer om våra erbjudanden här.

Årsredovisning 2016

Idag presenterades SEK:s Årsredovisning 2016. I rapporten går det att läsa om den finansiella rapporteringen, SEK:s erbjudande, hållbarhetsarbetet samt exempel på utlåningsaffärer under året.

Läs årsredovisningen här. 

Aktuell CIRR-ränta

Läs mer om CIRR

Information om CIRR-räntekredit

Läs mer om SEK:s räntealternativ för exportkrediter

Ansök om exportkreditfinansiering

Vänligen kontakta Utlånings-avdelningen för CIRR-räntor i andra valutor än nedan.
exportfinance@sek.se

Välj valuta

USD
 • EURO
 • USD

Räntor och amorteringstid

 • 2017-02-15 - 2017-03-14

  • 0.34% 2—5 år
  • 0.64% 5—8,5 år
  • 0.98% > 8,5 år
 • 2017-02-15 - 2017-03-14

  • 2.48% 2—5 år
  • 2.92% 5—8,5 år
  • 3.23% > 8,5 år

81

så många länder har vi utlåning i

1962

i över 50 år har vi finansierat svensk export

100%

vi ägs till fullo av den svenska staten

256

antalet personer som arbetar här och brinner för svensk exportindustri

SEK