• Vårt uppdrag
 • Kundcase
 • Läs SEK:s sjunde Exportkreditbarometer
 • Rating
 • Se vår film om SEK

Mer om SEK

Delårsrapport 3: Nya kunder under det tredje kvartalet

SEK har under det tredje kvartalet arbetat med att fördjupa vår affär gentemot våra kunder. Vår nyutlåning till svenska exportföretag och deras kunder uppgick under de tre första kvartalen 2016 till Skr 45,2 miljarder (83,0).

Läs mer här.

Jane Lundgren Ericsson, Utlåningschef

SEK finansierar svensk export. Det gör vi genom olika typer av finansieringslösningar som vi  erbjuder de svenska exportföretagen och deras kunder runt om i världen.

Läs mer om våra erbjudanden här.

SEK finansierar del av ABB:s leveranser till North Sea Link

North Sea Link kommer att bli längre än 720 kilometer och därmed bli världens längsta undervattenskabel för strömförsörjning. SEK:s finansiering är knuten till den omriktarstation som ska uppföras i Blyth, Storbritannien och merparten av leveransen kommer från ABB i Ludvika och omfattar totalt ca 230 miljoner USD.

Läs mer här.

Aktuell CIRR-ränta

Läs mer om CIRR

Information om CIRR-räntekredit

Läs mer om SEK:s räntealternativ för exportkrediter

Ansök om exportkreditfinansiering

Välj valuta

EURO
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CZK
 • DKK
 • EURO
 • GBP
 • HUF
 • JPY
 • KRW
 • NOK
 • NZD
 • PLN
 • SEK
 • USD

Räntor och amorteringstid

 • 2016-10-15 - 2016-11-14

  • 2.62% 2—5 år
  • 2.62% 5—8,5 år
  • 2.62% > 8,5 år
 • 2016-10-15 - 2016-11-14

  • 1.56% 2—5 år
  • 1.67% 5—8,5 år
  • 1.82% > 8,5 år
 • 2016-10-15 - 2016-11-14

  • 0.03% 2—5 år
  • 0.12% 5—8,5 år
  • 0.27% > 8,5 år
 • 2016-10-15 - 2016-11-14

  • 0.56% 2—5 år
  • 0.76% 5—8,5 år
  • 1.05% > 8,5 år
 • 2016-10-15 - 2016-11-14

  • 0.44% 2—5 år
  • 0.58% 5—8,5 år
  • 0.75% > 8,5 år
 • 2016-10-15 - 2016-11-14

  • 0.33% 2—5 år
  • 0.45% 5—8,5 år
  • 0.64% > 8,5 år
 • 2016-10-15 - 2016-11-14

  • 1.09% 2—5 år
  • 1.27% 5—8,5 år
  • 1.50% > 8,5 år
 • 2016-10-15 - 2016-11-14

  • 2.58% 2—5 år
  • 2.58% 5—8,5 år
  • 2.58% > 8,5 år
 • 2016-10-15 - 2016-11-14

  • 0.78% 2—5 år
  • 0.81% 5—8,5 år
  • 0.81% > 8,5 år
 • 2016-10-15 - 2016-11-14

  • 2.35% 2—5 år
  • 2.35% 5—8,5 år
  • 2.35% > 8,5 år
 • 2016-10-15 - 2016-11-14

  • 1.94% 2—5 år
  • 1.94% 5—8,5 år
  • 1.94% > 8,5 år
 • 2016-10-15 - 2016-11-14

  • 2.96% 2—5 år
  • 2.96% 5—8,5 år
  • 2.96% > 8,5 år
 • 2016-10-15 - 2016-11-14

  • 3.29% 2—5 år
  • 3.29% 5—8,5 år
  • 3.29% > 8,5 år
 • 2016-10-15 - 2016-11-14

  • 0.36% 2—5 år
  • 0.71% 5—8,5 år
  • 0.84% > 8,5 år
 • 2016-10-15 - 2016-11-14

  • 1.90% 2—5 år
  • 2.18% 5—8,5 år
  • 2.46% > 8,5 år

78

så många länder har vi utlåning i

1962

i över 50 år har vi finansierat svensk export

100%

vi ägs till fullo av den svenska staten

241

antalet personer som arbetar här och brinner för svensk exportindustri

SEK