• Vårt uppdrag
 • Kundcase
 • Läs SEK:s sjätte Exportkreditbarometer
 • Rating
 • Se vår film om SEK

Mer om SEK

Bokslutskommuniké 2015: Nya kunder och hög utlåning

Efterfrågan på SEK:s nyutlåning ökade under andra halvåret och uppgick totalt för hela 2015 till Skr 104,6 miljarder (57,1). Aktivitetsnivån under det fjärde kvartalet har varit god.

Läs hela bokslutskommunikén här.

Jane Lundgren Ericsson, Utlåningschef

SEK finansierar svensk export. Det gör vi genom olika typer av finansieringslösningar som vi  erbjuder de svenska exportföretagen och deras kunder runt om i världen.

Läs mer om våra erbjudanden här.

SEK satsar i Göteborg

Jens Breaum arbetar mot företag verksamma i framförallt Göteborgs-området, där han bistår svenska medelstora exportföretag på plats. Jens sitter i samma lokaler som Almi, EKN och Business Sweden i Göteborg.

Kontakta oss här.

Aktuell CIRR-ränta

Läs mer om CIRR

Information om CIRR-räntekredit

Läs mer om SEK:s räntealternativ för exportkrediter

Ansök om exportkreditfinansiering

Välj valuta

EURO
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CZK
 • DKK
 • EURO
 • GBP
 • HUF
 • JPY
 • KRW
 • NOK
 • NZD
 • PLN
 • SEK
 • USD

Räntor och amorteringstid

 • 2016-02-15 - 2016-03-14

  • 3.09% 2—5 år
  • 3.09% 5—8,5 år
  • 3.09% > 8,5 år
 • 2016-02-15 - 2016-03-14

  • 1.40% 2—5 år
  • 1.65% 5—8,5 år
  • 1.97% > 8,5 år
 • 2016-02-15 - 2016-03-14

  • 0.14% 2—5 år
  • 0.27% 5—8,5 år
  • 0.44% > 8,5 år
 • 2016-02-15 - 2016-03-14

  • 0.91% 2—5 år
  • 1.12% 5—8,5 år
  • 1.35% > 8,5 år
 • 2016-02-15 - 2016-03-14

  • 0.74% 2—5 år
  • 0.96% 5—8,5 år
  • 1.21% > 8,5 år
 • 2016-02-15 - 2016-03-14

  • 0.65% 2—5 år
  • 0.89% 5—8,5 år
  • 1.20% > 8,5 år
 • 2016-02-15 - 2016-03-14

  • 1.73% 2—5 år
  • 2.09% 5—8,5 år
  • 2.41% > 8,5 år
 • 2016-02-15 - 2016-03-14

  • 3.20% 2—5 år
  • 3.20% 5—8,5 år
  • 3.20% > 8,5 år
 • 2016-02-15 - 2016-03-14

  • 0.99% 2—5 år
  • 1.01% 5—8,5 år
  • 1.03% > 8,5 år
 • 2016-02-15 - 2016-03-14

  • 2.77% 2—5 år
  • 2.77% 5—8,5 år
  • 2.77% > 8,5 år
 • 2016-02-15 - 2016-03-14

  • 1.84% 2—5 år
  • 1.84% 5—8,5 år
  • 1.84% > 8,5 år
 • 2016-02-15 - 2016-03-14

  • 3.75% 2—5 år
  • 3.75% 5—8,5 år
  • 3.75% > 8,5 år
 • 2016-02-15 - 2016-03-14

  • 3.33% 2—5 år
  • 3.33% 5—8,5 år
  • 3.33% > 8,5 år
 • 2016-02-15 - 2016-03-14

  • 0.49% 2—5 år
  • 1.08% 5—8,5 år
  • 1.37% > 8,5 år
 • 2016-02-15 - 2016-03-14

  • 2.14% 2—5 år
  • 2.52% 5—8,5 år
  • 2.85% > 8,5 år

78

så många länder har vi utlåning i

1962

i över 50 år har vi finansierat svensk export

100%

vi ägs till fullo av den svenska staten

241

antalet personer som arbetar här och brinner för svensk exportindustri

SEK