• Vad vi gör
 • Kundcase
 • Läs SEK:s fjärde Exportkreditbarometer
 • Rating
 • Se vår film om SEK

Läs mer om vad vi gör

Hållbarhet

Hur hanterar vi hållbarhetsfrågor i vår utlåning?

Läs mer om SEK:s hållbarhetsarbete

På spaning med Marie

Riksbanken inför negativ reporänta, sänker reporäntebanan och köper statsobligationer. Det är uppenbart att Riksbanken är bekymrad över de låga inflationsförväntningarna. Läs mer i Maries makroutblick för februari.

Läs Maries omvärldsanalyser

Kontakta oss

+46 8 613 83 00

Aktuell CIRR-ränta

Läs mer om CIRR

Välj valuta

EURO
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CZK
 • DKK
 • EURO
 • GBP
 • HUF
 • JPY
 • KRW
 • NOK
 • NZD
 • PLN
 • SEK
 • USD

Räntor och amorteringstid

 • 3.30% 2—5 år
 • 3.30% 5—8,5 år
 • 3.30% > 8,5 år
 • 1.80% 2—5 år
 • 2.03% 5—8,5 år
 • 2.21% > 8,5 år
 • 0.31% 2—5 år
 • 0.46% 5—8,5 år
 • 0.66% > 8,5 år
 • 1.12% 2—5 år
 • 1.14% 5—8,5 år
 • 1.16% > 8,5 år
 • 0.68% 2—5 år
 • 0.85% 5—8,5 år
 • 1.06% > 8,5 år
 • 0.89% 2—5 år
 • 1.02% 5—8,5 år
 • 1.20% > 8,5 år
 • 1.69% 2—5 år
 • 2.01% 5—8,5 år
 • 2.28% > 8,5 år
 • 3.49% 2—5 år
 • 3.49% 5—8,5 år
 • 3.49% > 8,5 år
 • 0.99% 2—5 år
 • 1.02% 5—8,5 år
 • 1.07% > 8,5 år
 • 3.16% 2—5 år
 • 3.16% 5—8,5 år
 • 3.16% > 8,5 år
 • 1.75% 2—5 år
 • 1.75% 5—8,5 år
 • 1.75% > 8,5 år
 • 4.17% 2—5 år
 • 4.17% 5—8,5 år
 • 4.17% > 8,5 år
 • 2.87% 2—5 år
 • 2.87% 5—8,5 år
 • 2.87% > 8,5 år
 • 0.96% 2—5 år
 • 1.31% 5—8,5 år
 • 1.49% > 8,5 år
 • 1.90% 2—5 år
 • 2.38% 5—8,5 år
 • 2.67% > 8,5 år

78

så många länder har vi utlåning i

1962

i över 50 år har vi finansierat svensk export

100%

vi ägs till fullo av den svenska staten

241

antalet personer som arbetar här och brinner för svensk exportindustri

SEK