• Vårt uppdrag
 • Kundcase
 • Läs SEK:s femte Exportkreditbarometer
 • Rating
 • Se vår film om SEK

Mer om SEK

Jane Lundgren Ericsson, Utlåningschef, SEK

"SEK finansierar svensk export. Det gör vi genom olika typer av finansieringslösningar som vi  erbjuder de svenska exportföretagen och deras kunder runt om i världen".

Läs mer om våra erbjudanden här.

 

Andreas Ericson, Chef Medelstora Företag

Från och med i år har vi utökat vårt erbjudande gentemot svenska exportföretag som omsätter Skr 500-4000. Hör gärna av dig till oss för att diskutera finansiering av er verksamhet.

Kontakta oss här.

SEK emitterar grön obligation

SEK emitterar sin första gröna obligation. Det är en obligation på USD 500 miljoner med en löptid på 5 år. SEK:s ramverk för gröna obligationer innehåller ett mått på CO2-reduktion i de projekt som finansierats. Investerarna får därmed ett verktyg för att utvärdera positiva klimateffekter i sina investeringar. Läs mer här.

Aktuell CIRR-ränta

Läs mer om CIRR

Information om CIRR-räntekredit

Läs mer om SEK:s räntealternativ för exportkrediter

Ansök om exportkreditfinansiering

Välj valuta

EURO
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CZK
 • DKK
 • EURO
 • GBP
 • HUF
 • JPY
 • KRW
 • NOK
 • NZD
 • PLN
 • SEK
 • USD

Räntor och amorteringstid

 • 2015-09-15 - 2015-10-14

  • 3.00% 2—5 år
  • 3.00% 5—8,5 år
  • 3.00% > 8,5 år
 • 2015-09-15 - 2015-10-14

  • 1.42% 2—5 år
  • 1.72% 5—8,5 år
  • 2.01% > 8,5 år
 • 2015-09-15 - 2015-10-14

  • 0.30% 2—5 år
  • 0.45% 5—8,5 år
  • 0.62% > 8,5 år
 • 2015-09-15 - 2015-10-14

  • 1.05% 2—5 år
  • 1.18% 5—8,5 år
  • 1.34% > 8,5 år
 • 2015-09-15 - 2015-10-14

  • 0.91% 2—5 år
  • 1.18% 5—8,5 år
  • 1.50% > 8,5 år
 • 2015-09-15 - 2015-10-14

  • 0.83% 2—5 år
  • 1.08% 5—8,5 år
  • 1.37% > 8,5 år
 • 2015-09-15 - 2015-10-14

  • 1.91% 2—5 år
  • 2.31% 5—8,5 år
  • 2.63% > 8,5 år
 • 2015-09-15 - 2015-10-14

  • 3.44% 2—5 år
  • 3.44% 5—8,5 år
  • 3.44% > 8,5 år
 • 2015-09-15 - 2015-10-14

  • 1.01% 2—5 år
  • 1.09% 5—8,5 år
  • 1.16% > 8,5 år
 • 2015-09-15 - 2015-10-14

  • 2.95% 2—5 år
  • 2.95% 5—8,5 år
  • 2.95% > 8,5 år
 • 2015-09-15 - 2015-10-14

  • 1.92% 2—5 år
  • 1.92% 5—8,5 år
  • 1.92% > 8,5 år
 • 2015-09-15 - 2015-10-14

  • 3.71% 2—5 år
  • 3.71% 5—8,5 år
  • 3.71% > 8,5 år
 • 2015-09-15 - 2015-10-14

  • 3.41% 2—5 år
  • 3.41% 5—8,5 år
  • 3.41% > 8,5 år
 • 2015-09-15 - 2015-10-14

  • 0.51% 2—5 år
  • 1.05% 5—8,5 år
  • 1.29% > 8,5 år
 • 2015-09-15 - 2015-10-14

  • 2.03% 2—5 år
  • 2.54% 5—8,5 år
  • 2.91% > 8,5 år

78

så många länder har vi utlåning i

1962

i över 50 år har vi finansierat svensk export

100%

vi ägs till fullo av den svenska staten

241

antalet personer som arbetar här och brinner för svensk exportindustri

SEK