• Vårt uppdrag
 • Kundcase
 • Läs SEK:s åttonde Exportkreditbarometer
 • Rating
 • Se vår film om SEK

Mer om SEK

SEK:s Exportkreditbarometer:
Fortsatt gynnsamma exportförutsättningar i en osäker omvärld

EKI ökar från 54 till 58 i SEK:s exportkreditbarometer.

- Fler stora företag ser ett ökat behov av finansiering, men upplever samtidigt förbättrade möjligheter att finansiera sig via kapitalmarknaden, och anser att prisbilden för finansiering har blivit mer gynnsam, säger SEK:s utlåningschef Jane Lundgren Ericsson.

Läs mer här.

Jane Lundgren Ericsson, Utlåningschef

SEK finansierar svensk export. Det gör vi genom olika typer av finansieringslösningar som vi  erbjuder de svenska exportföretagen och deras kunder runt om i världen.

Läs mer om våra erbjudanden här.

SEK finansierar del av ABB:s leveranser till North Sea Link

North Sea Link kommer att bli längre än 720 kilometer och därmed bli världens längsta undervattenskabel för strömförsörjning. SEK:s finansiering är knuten till den omriktarstation som ska uppföras i Blyth, Storbritannien och merparten av leveransen kommer från ABB i Ludvika och omfattar totalt ca 230 miljoner USD. Läs mer här.

Aktuell CIRR-ränta

Läs mer om CIRR

Information om CIRR-räntekredit

Läs mer om SEK:s räntealternativ för exportkrediter

Ansök om exportkreditfinansiering

Vänligen kontakta Utlånings-avdelningen för CIRR-räntor i andra valutor än nedan.
exportfinance@sek.se

Välj valuta

USD
 • EURO
 • USD

Räntor och amorteringstid

 • 2017-01-15 - 2017-02-14

  • 0.29% 2—5 år
  • 0.59% 5—8,5 år
  • 0.93% > 8,5 år
 • 2017-01-15 - 2017-02-14

  • 2.49% 2—5 år
  • 2.96% 5—8,5 år
  • 3.29% > 8,5 år

78

så många länder har vi utlåning i

1962

i över 50 år har vi finansierat svensk export

100%

vi ägs till fullo av den svenska staten

241

antalet personer som arbetar här och brinner för svensk exportindustri

SEK