Karriär

Karriär

Vill du arbeta med finansiering i en global miljö där utvecklingsmöjligheterna är stora?


Vår arbetsplats
SEK har en engagerad och kundfokuserad kultur som drivs av samarbete, professionalism och lösningsorientering. SEK är en organisation med ett viktigt uppdrag och det är centralt för oss att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens.

Vi är ca 260 medarbetare som arbetar på en arbetsplats med visionen att stärka svensk exportnärings konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige.

Vi är en internationell organisation och våra kunder och samarbetspartners finns tillsammans i över hundra länder.

Vi är en arbetsplats med stort engagemang och hög motivation. Vi erbjuder utveckling för alla våra medarbetare främst genom utmaningar i det dagliga arbetet, intern jobbrotation, samarbete och lärande av varandra. En kultur som präglas av mångfald, jämställdhet och engagerade medarbetare är nödvändig för att SEK ska lyckas med sitt uppdrag.

SEK:s långsiktiga ambition är att arbete och arbetssituationen ska bidra till god hälsa. Därför är inriktningen på våra förmåner hälsa, friskvård, återhämtning och stöd för vardagen.

Möt några medarbetare

SEK:s framgång bygger på våra medarbetares erfarenhet och kompetens. Därför satsar vi på kompetensutveckling i form av utbildningar och utmaningar. Hos oss får du som är ny mycket hjälp och stöd av erfarna kollegor.

”På SEK har jag en fri roll och jag löser problem dagligen. Mitt jobb är en brygga mellan IT och affären och vi jobbar mycket nära affärssidan i frågor gällande utveckling och support. SEK har fördelen av att vara ett relativt litet bolag vilket ger goda utvecklingsmöjligheter där man får möjlighet att lära sig flera olika delar av organisationen.”

Petra Maretic, 25 år, Murex Business Analyst. Studerade Teknisk Matematik på Lunds Tekniska Högskola. Anställdes på SEK 2015.

”Det här är mitt första jobb efter studierna. Jag arbetar med att implementera riskmodellerna och blev förvånad av att ett sådant verksamhetsnära arbete låg på IT-avdelningen. SEK är en prestigelös organisation och jag har redan fått mycket ansvar. Min känsla, efter ett drygt år på SEK, är att om man bara tar för sig så finns möjligheter att göra karriär.”

Fredrik Andersson, 26 år, Murex Business Analyst. Studerade Industriell Ekonomi på Umeå Universitet. Anställdes på SEK 2015.

Petra Maretic och Fredrik Andersson

Petra Maretic och Fredrik Andersson

Skicka e-post


SEK