Hoppa till innehåll

Elektrifierad järnväg i Turkiet byggs med svenska produkter

Finansiering från SEK möjliggör ett av de högst prioriterade infrastrukturprojekten i Turkiet. Flera svenska företag levererar både produkter och expertis till järnvägsbygget.

Högprioriterat järnvägsbygge

Fakta

Affär: Exportkredit
Belopp: EUR 462 miljoner
Löptid: Byggtid plus 14 år
Låntagare: Staten Turkiet, via landets finansministerium
Köpare: Turkiets transport- och infrastrukturministerium
Garanti: Exportkreditnämnden (EKN)
Arrangör: Standard Chartered Bank
År: 2021

Fakta

Affär: Exportkredit
Belopp: EUR 462 miljoner
Löptid: Byggtid plus 14 år
Låntagare: Staten Turkiet, via landets finansministerium
Köpare: Turkiets transport- och infrastrukturministerium
Garanti: Exportkreditnämnden (EKN)
Arrangör: Standard Chartered Bank
År: 2021

Bursa är en av Turkiets mest industrialiserade städer men saknar koppling till landets järnvägsnät. Industrin och befolkningen i detta område behöver sammankopplas till den befintliga höghastighetsjärnvägen som går mellan Turkiets största stad Istanbul och huvudstaden Ankara. Därför satsar turkiska staten på järnvägsbygget som blir ett av de högst prioriterade infrastrukturprojekten i landet. Projektet är även en del av en strategisk vision avseende transportinfrastruktur med syfte att minska beroendet av vägtransport, öka tillgängligheten och minska restider vilket ska leda till minskad bränsleförbrukning.

Projektet omfattar bygge av en 201 km elektrifierad järnväg i landets nordvästra del, från Bandırma till Osmaneli via stationerna Bursa, Yenişehir och Osmaneli.

SEK finansierar järnvägsprojektet med en Exportkredit på 462 miljoner euro. Affären arrangeras av Standard Chartered Bank och garanteras av Exportkreditnämnden (EKN). Projektet som är på totalt 1 miljard euro finansieras även av danska Eksport Kredit Fonden (EKF) och av kommersiella banker. Turkiska byggnadsentreprenören Kalyon, som är ett EPC-bolag (Engineering, Procurement and Construction), håller ihop hela projektet.

En förutsättning för att SEK och EKN ska finansiera och garantera infrastrukturprojekt utomlands är att svenska företag är med och levererar. Det här projektet har en stark svensk koppling och väntas ha direkta svenska leveranser på 110 miljoner euro. Leveranserna inkluderar nyckelfärdigt signal- och telekommunikationssystem från Alstom, växel- och fästsystem samt ingenjörskunnande och produktionsteknik för höghastighetsjärnväg från Vossloh och anläggningsmaskiner från Volvo och Epiroc. Utöver svenska leveranser finns det ett stort värde i att befästa Sveriges starka position inom järnvägssektorn med bland annat svenska Alstoms ställning som globala experter för signalsystem och drivlinor för tåg.

”Grunden till denna affär lades i samband med Construction Summit Istanbul 2019 där SEK tillsammans med Team Sweden hade ett event med syfte att öka svenska leveranser till stora infrastrukturprojekt. Nu, två år senare, är vi mycket nöjda med att få denna kredit på plats för ett projekt med stora svenska exportvärden.”

Per Edlundh, AFFÄRSANSVARIG på SEK

Vill du veta mer?

Kontakta Per för mer information.

per.edlundh@sek.se

08-613 83 98

Sök