Hoppa till innehåll

Grön finansiering till vindkraft

Energibolaget SR Energy projekterar, bygger och förvaltar vindparker. Fokus är att fortsätta bygga vindkraft i södra Sverige – där energiutmaningarna är som störst och elpriserna som högst.

Hållbar energi

Fakta

Affär: Grönt lån (rörelsefinansiering)
Belopp: 700 miljoner kronor
Löptid: 3 år
Låntagare: SR Energy

Fakta

Affär: Grönt lån (rörelsefinansiering)
Belopp: 700 miljoner kronor
Löptid: 3 år
Låntagare: SR Energy

SEK är en av finansiärerna till SR Energy för att stötta bolagets investeringar i befintliga och nya vindkraftverk. De senaste 15 åren har det skett en enorm utveckling av vindkraften.

”Tack vare den snabba teknikutvecklingen inom vindkraft har vi kunnat nyttja områden som tidigare inte gick att använda.”

Peter Zachrisson, vd för SR Energy

När SR Energy byggde sin första vindpark 2006 var de först i Sverige att bygga i skog och bevisade att det gick. De stora verken är mycket effektivare och producerar tre gånger så mycket energi per vindkraftverk mot de verken som byggdes för 15 år sedan. Det ger ökad produktion med ett begränsat intrång i naturen.

Idag står vindkraften för cirka 17 procent av Sveriges elproduktion och är det energislag som växer mest. Stora förändringar har också skett på investerarsidan, i takt med att tekniken mognat och turbinerna blivit större.

Från början var det privatpersoner som av ideologiska skäl ville bygga vindkraft. De var riskvilliga och ville utveckla tekniken på en ny marknad. Idag är det helt andra typer av investerare, entreprenörer och internationella institutionella fonder. Avkastningskraven har sjunkit och man är mindre orolig över tekniken vilket har gjort att finansiärerna känner sig tryggare.

”Förut var det en risk att investera i förnybar energi. Nu är det en möjlighet.”

Peter Zachrisson, vd för SR Energy

Samhället förbrukar allt mer el. Stora delar av transportsektorn behöver elektrifieras för att nå klimatmålen, det byggs batterifabriker och serverhallar. Svensk industri står inför en historisk situation när befintliga bränslen ska bytas ut.

”Stora markytor, långa kuststräckor, fjäll, ett starkt elnät och liten befolkning ger unika möjligheter till konkurrenskraftig energiproduktion. Det skapar även stora exportmöjligheter.”

Peter Zachrisson, vd SR Energy

SR Energy är ett energibolag som under de senaste 15 åren etablerat en stark position med vindkraftsprojekt i södra Sverige. Bolaget projekterar, bygger och förvaltar vindparker för ett långsiktigt ägande. Idag driver de 154 vindkraftverk och bygger ytterligare 47. Vindkraftverken kommer att producera energi motsvarande Stockholms stads konsumtion av hushållsel.
Bolaget ägs gemensamt av Stena Adactum, AMF, KLP och Alecta.

Annette Johansson Region Väst, SEK

Vill du veta mer?

Kontakta Annette för mer information.

annette.johansson@sek.se

08-613 84 28

Sök