Hoppa till innehåll

SEK finansierar svensk hållbar infrastruktur

Sveriges största fastighetsbolag vid järnvägen, statligt ägda Jernhusen, investerar ytterligare i hållbar infrastruktur genom ett grönt låneavtal med SEK. Investeringen ska modernisera och utöka depåkapaciteten för tågtrafiken i Sverige för att säkerställa kapacitet för fler hållbara transporter på det svenska järnvägsnätet.

Hållbar infrastruktur

Fakta

Affär: Grönt lån
Belopp: Skr 500 miljoner
Löptid: 10 år
Låntagare: Jernhusen AB
År: 2023

Fakta

Affär: Grönt lån
Belopp: Skr 500 miljoner
Löptid: 10 år
Låntagare: Jernhusen AB
År: 2023

Jernhusen är specialiserat på fastigheter nära järnvägen. Med ambitionen att vara klimatneutrala senast 2045 letade Jernhusen efter en finansieringspartner med höga hållbarhetskrav och valde SEK. SEK strävar i sin tur efter att vara en kraft i omställningen och bidra till ett fossilfritt Sverige genom finansiering av bland annat hållbar infrastruktur.

”Vi vill möjliggöra ett ökat användande av det svenska järnvägsnätet för att främja mer hållbara transporter. För det krävs ambitiösa satsningar på infrastruktur så som Jernhusens underhållsdepåer.”

Helen Junker, Chef Medelstora Företag på SEK

Under hösten 2023 tecknade SEK och Jernhusen ett grönt låneavtal om 500 miljoner kronor med en löptid på 10 år. Den långa löptiden återspeglar SEK:s och Jernhusens långsiktiga åtagande för en hållbar framtid och innebär att Jernhusen kan fortsätta arbeta aktivt mot sitt mål att uppnå klimatneutralitet senast 2045.

”Vi värdesätter samarbetet med SEK, som har en mycket god förståelse för våra finansieringsbehov. Jernhusen genomför stora investeringar för att stärka infrastrukturen och främja det kollektiva resandet med tåg. I det är höga hållbarhetsambitioner och långsiktighet viktiga nyckelfaktorer, och det är vi glada över att ha hittat i vårt samarbete med SEK.”

Victor Josefsson, CFO för Jernhusen

SEK erbjuder gröna lån till företag och projekt som främjar övergången till en fossilsnål ekonomi och som bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål. Målet med gröna lån är bland annat minskad miljöbelastning och en mer effektiv resursanvändning. Gröna lån klassificeras enligt SEK:s ramverk för gröna obligationer och finansieras via SEK:s gröna obligation.

Jernhusens gröna finansieringsramverk är fullt ut anpassat till EU-taxonomins krav och European Green Bond Standard föreslagna standard för gröna obligationer. CICERO Shades of Green har granskat det nya finansieringsramverket och ger det högsta betyget, ”Dark Green” och betyget ”Excellent” för bolagsstyrningen.

Johan Nobel Kundansvarig, SEK

Vill du veta mer?

Kontakta Johan för mer information.

johan.nobel@sek.se

08-613 83 45

Sök