Hoppa till innehåll

Gröna lån

Gröna lån erbjuds till exportföretag och underleverantörer vars produkter eller verksamhet bidrar till minskad miljöbelastning eller effektivare resursanvändning. Förutom en lägre ränta får företaget en grön stämpel som visar att deras verksamhet bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

Oavsett vilken typ av finansieringslösning företaget behöver går det att få grönt när ni uppfyller vissa kriterier, till exempel mätbara gröna effekter. Följande gröna kriterier behöver uppfyllas.

ESG branschkriterier

Ditt företag behöver uppfylla ESG branschkriterier som skiljer sig åt i olika branscher. De handlar om hantering och styrning av miljöfrågor, sociala förhållanden och anti-korruption.

Transparens genom hela affären

Detta kriterium innebär att banksekretessen inte gäller för stora delar av affären till exempel detaljer kring utlåningstransaktionen.

Mätbara gröna effekter

Ditt företag behöver uppvisa positiva miljöeffekter i projektet eller i den teknik som finansieras, enligt en internationellt etablerad metod.

Vill du veta mer?

Kontakta någon av våra kunniga kollegor så hjälper vi dig med frågor eller funderingar kring detta erbjudande!  

Sök