Hoppa till innehåll

Hedmarksvegen sätter en ny hållbarhetsstandard för byggbranschen

Vägbygget omfattar en 16 km lång fyrfilig motorväg och en 9 km lång tvåfilig som kommer att förbättra förbindelsen mellan Oslo och Trondheim, särskilt för godstransporter, och som länkar samman Elverum och Hamar för pendlare.

Norges största vägprojekt

Fakta

Affär: Projektfinansiering
Belopp: NOK 1,47 miljarder
Löptid: 2020-2040 (3 lån)
Medfinansiär: SEB

Fakta

Affär: Projektfinansiering
Belopp: NOK 1,47 miljarder
Löptid: 2020-2040 (3 lån)
Medfinansiär: SEB

Skanskas vägprojekt Rv3/Rv25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet, som är ett av Norges genom tiderna största vägprojekt och det första OPS-projektet (offentlig-privat samverkan) i Norge på mer än tio år. Bygget omfattar en 16 km lång fyrfilig motorväg och en 9 km lång tvåfilig som kommer att förbättra förbindelsen mellan Oslo och Trondheim, särskilt för godstransporter, och som länkar samman Elverum och Hamar för pendlare.

Första spadtaget togs 2018 och vägen öppnades för trafik i juli 2020, tre månader tidigare än planerat.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA och Östeuropa. Projektet kommer att sätta en ny standard för byggbranschen när det gäller hållbarhet. Ambitionen är att nå hållbarhetsmålen genom CEEQUAL-certifiering, ett internationellt erkänt klassificeringssystem för bygg- och infrastrukturprojekt.

Projektet klassificeras som ett så kallat A-projekt inom Ekvatorprinciperna vilket innebär att SEK har genomfört en fördjupad hållbarhetsgranskning och bedömt att projektet har förmåga att leva upp till internationell standard för sociala och miljömässig hänsyn.

Anna Karin Ljung Skog, massa och bygg, SEK

Vill du veta mer?

Kontakta Anna Karin för mer information.

anna-karin.ljung@sek.se

08-613 85 33

Sök