Hoppa till innehåll

Hitachi ABB Power Grids och andra svenska företag bygger solkraftsparker i Angola

Med utrustning till solkraftparker från svenska Hitachi ABB Power Grids bidrar projektet Sun Africa till hållbar energi i Angola. Tack vare samarbete med handelshuset Elof Hanson ges även fler svenska företag möjlighet att leverera till projektet. Svensk Exportkredit finansierar affären, som är garanterad av Exportkreditnämnden och arrangerad av ING Bank, med en exportkredit på 560 miljoner euro.

Andelen hållbar energi ökar

Fakta

Affär: Exportkredit CIRR
Belopp: EUR 560 miljoner
Löptid: 18 år
Låntagare: Ministry of Economy and Finance of Angola
Köpare: Ministry of Energy & Water of Angola
Exportör: MCA Portugal/Sun Africa
Arrangör och agentbank: ING Bank
År: 2020

Fakta

Affär: Exportkredit CIRR
Belopp: EUR 560 miljoner
Löptid: 18 år
Låntagare: Ministry of Economy and Finance of Angola
Köpare: Ministry of Energy & Water of Angola
Exportör: MCA Portugal/Sun Africa
Arrangör och agentbank: ING Bank
År: 2020

Från svensk sida är affärsprojektet ett lyckat resultat av ett gott samarbete mellan många olika parter inom Team Sweden, ING Bank, det amerikanska bolaget Sun Afrika som arbetar med förnybar energi och utvecklat projektet samt byggnadsentreprenören MCA.

“Vi är stolta över att bidra med vår senaste teknik och ingenjörskonst. Vi möjliggör ett starkare, smartare och grönare nät i Angola. Nyckeln till framgång har varit att i ett tidigt skede involvera teknik- och finansieringsexporter som har samarbetat med MCA, EKN, SEK, Elof Hansson och andra aktörer inom Team Sweden. Jag är glad att vi som huvudleverantör har lyckats med projektet.”

Jenny Larsson, Managing Director på Hitachi ABB Power Grids i Sverige

Ett projekt som gör skillnad

Angola ligger i sydvästra Afrika och är idag till stor del beroende av fossila bränslen för att generera el. Det gör att Angolas energimyndighet vill öka andelen hållbar energi i landet och ställa om till bland annat solkraft. Storstäderna är kopplade till det nationella kraftnätet men ute på landsbygden är det vanligt med dieselaggregat som förser byn med el. Detta projekt bidrar dels till att byta ut ett antal av dieselaggregaten samt att öka och bidra till elektrifiering i ett antal lokala samhällen.

”Ett projekt av den här storleken bidrar inte bara till elförsörjningen i landet utan gör även skillnad för lokalsamhällen på sju orter, till exempel för skolor och hushåll, när solpaneler byggs. Dessutom är kostnaden för solenergi lägre än för diesel vilket gör investering fördelaktig för landet på lång sikt.”

Carlo Amado, Business Development Director på MCA Group

Finansiering med lång löptid

Finansieringen från SEK omfattar sju olika solpanelsprojekt, två lite större nära huvudstaden Luanda och fem mindre ute på landsbygden. Den totala kapaciteten är 370 megawatt och gör en enorm skillnad för elförsörjningen i landet. Lånen har en lång löptid (18 år) och byggtiden beräknas ta två år. Finansieringen och dialogen med låntagaren Ministry of Economy and Finance i Angola har arrangerats av ING Bank i Nederländerna som även är agent för affären.

“Som arrangörer av det omfattande finansieringspaketet till Angolas regering vilket finansierar de sju solpanelsprojekten, är vi mycket tacksam för det starka stödet från SEK, EKN, de avtalsslutande parterna och andra intressenter. Vi är mycket glada över att ha varit en del av detta hållbara projekt.”

Eugène Kock, Director of ING Bank in Netherlands

Flera svenska företag levererar till projektet

För att SEK skulle kunna finansiera hela projektet behövde den svenska andelen av innehållet i projektet öka från ursprunglig plan. Därför kopplades handelshuset Elof Hansson in och hjälpte MCA och Sun Africa att koordinera de svenska leveranserna till projektet. Resultatet blev ett projekt där flera svenska företag utöver Hitachi ABB Power Grids bidrog med allt från stålställningarna under solpanelerna till säkerhetsutrustning och möbler.

”Det här projektet stärker inte bara Sveriges export till Angola, det skapar även en större kompetens för svenska företags kompetens att leverera utrustning och tjänster till liknande projekt i framtiden. Förutom utrustning från Hitachi ABB Power Grids som introducerade oss för projektet, lyckades vi identifiera flera svenska leverantörer som kan bidra med utrustning till projektet. På så vis nådde vi upp till en högre andel svenskt innehåll, vilket krävdes för att SEK och EKN skulle kunna finansiera och garantera projektet.”

Björn Olausson, President på Elof Hansson International

 

 

Birgitta Lindström Kruk Chef International Finance – Export and Project Finance, SEK

Vill du veta mer?

Kontakta Birgitta för mer information.

birgitta.lindstromkruk@sek.se

08-613 83 79

Sök