Hoppa till innehåll

Garanti till NKT möjliggör grön el

NKT är världsledande inom kabelteknik och har verksamhet i 18 länder. Effektivitet och hållbarhet är i fokus, både när det gäller tillverkning och installation av nyckelfärdiga lösningar. Engagemanget i miljöfrågor genomsyrar hur nya produkter och arbetssätt implementeras.

Effektivitet och hållbarhet

Fakta

Typ av affär: Garanti
Belopp: EUR 300 miljoner
Löptid: 5 år
Kund: NKT

Fakta

Typ av affär: Garanti
Belopp: EUR 300 miljoner
Löptid: 5 år
Kund: NKT

Strax före årsskiftet 2018 vann NKT en order om totalt EUR 300 miljoner. Uppgiften är att leverera en kabel från fastlandet till två vindkraftsparker i Östersjön, nordost om den tyska ön Rügen, för den tyska nätoperatören 50Hertzs räkning.

Kabelsystemet kommer att tillverkas både i Karlskrona och i Köln och vindkraftsanläggningarna förväntas vara i drift 2022. SEK har ställt ut ett antal garantier för projektet och tillsammans med NKT kan SEK bidra till produktion av miljövänlig el.

Peter Odefalk Energi och råvaror, SEK

Vill du veta mer?

Kontakta Peter för mer information.

peter.odefalk@sek.se

08-613 85 04

Sök