Hoppa till innehåll

Kontraktsgarantier

I en exportaffär ställer den utländska köparen ofta krav på garantier, till exempel förskott eller fullgörande, för att ingå ett avtal.

Garantin, som utfärdas av tredje part, t.ex. SEK, garanterar köparen ersättning om exportören inte lever upp till sina åtaganden. En garanti innebär att SEK tar en risk på exportören och därför görs en sedvanlig kreditprövning.

Utländska köpare av svenska varor och tjänster ställer ibland krav på mycket god kreditvärdighet på garantiutlämnaren. Vissa garantipaket är så omfattande att en bank kan ha svårt att ta hela exponeringen. Vi delar gärna risken med banken så att du kan genomföra en framgångsrik exportaffär.

SEK:s rating är AA+/Stable från Standard & Poor’s och Aa1/Stable från Moody’s, vilket är ett steg från det högsta kreditbetyget från respektive kreditvärderingsinstitut.

Helst vill vi att garantin är kopplad till en affär som vi är involverade i, exempelvis en exportkredit eller projektfinansiering, då kan vi skräddarsy garantin.

Sök