Hoppa till innehåll

Ny infrastruktur säkrar vattentillgången i Elfenbenskusten

När Elfenbenskustens befolkning ska få fungerande infrastruktur för vatten är svenska företag med och levererar till projektet som har initierats av landets regering. SEK:s Sociala lån finansierar programmet Water for All.

Rent dricksvatten

Fakta

Affär: Sociala lån (Exportkredit)
Belopp: EUR 196 miljoner och EUR 13,5 miljoner i kommersiellt lån
Löptid: Byggtid (4år) + 12 år för exportkredit, 1+4 år för kommersiellt lån
Låntagare: Finansdepartementet, Elfenbenskusten
Köpare: Ministry of Hydraulics, Office National de l’Eau Potable
Agentbank: KfW IPEX, samarrangering med SEK
Finansiell rådgivare: Bluebird Finance & Projects Ltd
Garanti: EKN 100 %
År: 2022

Fakta

Affär: Sociala lån (Exportkredit)
Belopp: EUR 196 miljoner och EUR 13,5 miljoner i kommersiellt lån
Löptid: Byggtid (4år) + 12 år för exportkredit, 1+4 år för kommersiellt lån
Låntagare: Finansdepartementet, Elfenbenskusten
Köpare: Ministry of Hydraulics, Office National de l’Eau Potable
Agentbank: KfW IPEX, samarrangering med SEK
Finansiell rådgivare: Bluebird Finance & Projects Ltd
Garanti: EKN 100 %
År: 2022

Programmet Water for All inleddes 2016 av landets president och ministeriet för ekonomisk infrastruktur och är en av de största investeringarna inom vattensektorn i Elfenbenskusten. Det övergripande målet för programmet är att leverera dricksvatten till minst 95 procent av befolkningen och att överbrygga befintliga luckor i vattentillgången mellan landets regioner, speciellt i de områden där invånarna behöver gå flera kilometer till närmsta brunn.

”Den del av projektet som SEK finansierar syftar till att ge tre miljoner människor, eller tio procent av landets befolkning en bättre tillgång till dricksvatten.”

Per EdlundH, affärsansvarig på SEK

Projektet finansieras av SEK tillsammans med tyska banken KfW IPEX-Bank med en exportkredit och ett kommersiellt lån som möjliggör bygget av infrastruktur och 1000 solelsdrivna vattenbrunnar på Elfenbenskustens landsbygd. Exportkreditnämnden (EKN) garanterar affären.

Det israeliska företaget Baran International Ltd., en internationell leverantör av teknik-, ingenjörs- och konstruktionslösningar för teknisk infrastruktur, är totalentreprenör och har fått i uppdrag av Elfenbenskustens regering att leverera till Water for All.

”Projektet möter flera av FN:s globala mål och tack vare att SEK finansierar projektet får även mindre svenska företag möjlighet att var med och leverera. ”

Per Edlundh, affärsansvarig på SEK

En förutsättning för att SEK och EKN ska finansiera och garantera infrastrukturprojekt utomlands är att svenska företag är med och levererar.

”Den här typen av projekt ligger väl i linje med vår grundläggande ambition att bidra positivt till samhällsutveckling och en sundare värld. Projektet i Elfenbenskusten ger ett enormt värde för väldigt många människor, samtidigt ett pilotprojekt som ger oss en värdefull erfarenhet i en ny marknad.”

Robin Gerum, affärsutvecklingschef Serneke

Den svenska exporten utgörs av byggtjänster från Serneke och underleveranser från ett flertal svenska exportörer som koordineras och kontrakteras av handelshuset Elof Hansson.

”Elof Hansson International är stolta över att stötta ännu ett projekt i Afrika baserat på finansiering från SEK och en garanti från EKN. Projektet ”Water For All” i Elfenbenskusten passar perfekt in i Elof Hanssons agenda för att leverera hållbara projekt i Afrika och på andra håll. Vad kan vara mer hållbart än att leverera solcellsdrivna borrhålspumpsystem för att tillhandahålla rent dricksvatten till människor som bor i avlägsna områden?”

Björn Olausson, vd Elof Hansson International

Vill du veta mer?

Kontakta Per för mer information.

per.edlundh@sek.se

08-613 83 98

Sök