Hoppa till innehåll

Sociala lån

Sociala lån erbjuds till exportföretag och leverantörer till projekt, ofta i utvecklingsländer, vars syfte är att förbättra sociala förhållanden.

Ett socialt lån är kopplat till utmaningar inom exempelvis hälso- och sjukvården, utbildning, grundläggande infrastruktur eller livsmedelstrygghet. När ett lån klassas som socialt kan det ge låntagaren fördelaktiga villkor.

Socialt syfte

Låntagaren ska finansiera specifika projekt eller tillgångar som klassificeras som sociala utifrån bedömd nytta för en specifik målgrupp. Klassificeringen bestäms av SEK baserat på projektens huvudsakliga mål.

Projekt eller verksamheter som kan finansieras genom sociala lån:

 • Grundläggande infrastruktur (rent dricksvatten, avloppssystem, sanitet, transporter, energi) till överkomliga priser
 • Tillgång till grundläggande tjänster (hälsovård, utbildning och yrkesutbildning, sjukvård, finansiella tjänster)
 • Bostäder till överkomliga priser
 • Jobbskapande åtgärder
 • Tryggad livsmedelsförsörjning
 • Socioekonomisk utveckling och självbestämmande

Målgrupp

 • Personer som lever under fattigdomsgränsen
 • Personer eller samhällsgrupper som lever i utanförskap
 • Utsatta grupper, inklusive till följd av naturkatastrofer
 • Personer med funktionshinder
 • Migranter eller flyktingar
 • Lågutbildade eller arbetslösa
 • Personer eller grupper som får för lite stöd till följd av bristande tillgång till viktiga varor och tjänster

Mätbara effekter

För att säkerställa att investeringar får avsedd verkan är transparens av förväntade effekter viktiga att mäta och kommunicera. Kvantitativa mätetal ska identifieras i enlighet med SEK:s ramverk för hållbara obligationer och de globala hållbarhetsmålen.

Sök